Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển 09/05/2023

Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại phiên họp thứ tư diễn ra ngày 19/04 vừa qua. Thủ tướng đã ghi nhận những kết quả đạt được của công tác cải cách hành chính các cấp, đồng thời thẳng thắn “gọi tên” những hạn chế, tồn tại của công tác này, từ đó có những chỉ đạo cụ thể, sát sao để nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới.

Hà Nội phải là hình mẫu cho sự phát triển 08/05/2023

Cuối tuần qua, chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hà Nội phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng và phát triển Thủ đô toàn diện, nhanh, bền vững, văn hiến, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ của cả nước.

Nỗ lực để từng quy định pháp luật là một thông điệp văn hóa 08/05/2023

Cách đây đúng 80 năm, năm 1943, giữa những bộn bề công việc cách mạng, Đảng ta đã có một quyết sách rất đặc biệt - công bố Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Bám sát các chủ trương của Đảng, trong đó có Đề cương về văn hóa Việt Nam, Bộ Tư pháp kể từ thành lập đến nay, công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phát triển các nghề tư pháp, bổ trợ tư pháp… luôn được triển khai theo phương châm, tinh thần thể hiện trong Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, minh bạch, khách quan, bền vững của hoạt động đấu giá tài sản 05/05/2023

Trước yêu cầu thực tiễn đối với hoạt động đấu giá tài sản, bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu giá tài sản nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản là rất cần thiết và cấp bách.

Khẩn trương xử lý kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành 05/05/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 4/5/2023 chỉ đạo khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023 04/05/2023

Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên; quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; chi mua tin trong xử phạt vi phạm hành chính tối đa 50 triệu đồng/vụ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải mới, đột phá, thực chất, phù hợp xu thế 04/05/2023

Sáng 4/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với các bộ, ngành (Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT) về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Tăng cường rà soát, khắc phục các quy định mâu thuẫn, chồng chéo 04/05/2023

Tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ, ngành Tư pháp trong công tác cải cách thể chế thời gian tới.