Nhận diện nhiều “điểm nghẽn” trong công tác thi hành án dân sự địa phương 12/04/2024

Tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra mới đây, nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được các cơ quan THADS địa phương nhận diện, từ đó kịp thời đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cuối năm.

Chính phủ họp chuyên đề pháp luật lần thứ 26 trong nhiệm kỳ 11/04/2024

Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 là phiên họp thứ 4 của năm 2024, và là phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ. Chính phủ trong phiên họp này sẽ xem xét, thông qua đối với 2 nội dung quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng 09/04/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Thực hiện "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh" phấn đấu vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 09/04/2024

Chính phủ vừa ban hảnh Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh".

Trao đổi, thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện rà soát hệ thống VBQPPL theo Nghị quyết 110/2023/QH15 05/04/2024

Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2024, đề ra nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý 2/2024; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ; kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, và nhiều nội dung quan trọng khác.

Sẽ xây dựng quy định về đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 05/04/2024

Theo Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 mà Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mới ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" và Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích...

Nâng cao năng lực báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 05/04/2024

Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án). Theo đó, Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật (BCVPL), tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các địa bàn này đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 1 đề nghị xây dựng luật 04/04/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 4/4/2024 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024.