Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022 21/12/2022

chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 16/12/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

Tháo gỡ vướng mắc, cung ứng vốn tín dụng để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 15/12/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

​Chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển 15/12/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản 15/12/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Xây dựng lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 14/12/2022

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 374/TB-VPCP ngày 11/12/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm của các cấp 14/12/2022

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 159/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022

Các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2022 14/12/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 156/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022 với nhiều chỉ đạo quan trọng.