Thực hiện kiểm tra công tác ĐKBPBĐ QSD đất, tài sản gắn liền với đất tại Ninh Bình và Hà Nam 08/08/2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Cần Thơ và Cà Mau (ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-BTP ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 1488/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Nam.

Thực tiễn quốc tế tốt nhất trong điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa bên nhận bảo đảm với các chủ nợ... 05/08/2022

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank), Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký) đã phối hợp với IFC tổ chức Hội thảo thực tiễn quốc tế tốt nhất trong điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa bên nhận bảo đảm với các chủ nợ, người có quyền khác trên cùng một tài sản. Hội thảo do ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và ông Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng, Nhóm Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính, Bộ phận Tư vấn các Định chế Tài chính, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, IFC đồng chủ trì.

Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện chương trình đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ 04/08/2022

Ngày 03/8, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện chương trình đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. TS. Nguyễn Xuân Thu – Giám đốc Học viện Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Vĩnh Phúc: Hội nghị triển khai Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội... 03/08/2022

Ngày 29/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” và tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành và đại diện UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Thực hiện kiểm tra công tác ĐKBPBĐ QSD đất, tài sản gắn liền với đất tại Nghệ An và Thanh Hóa 02/08/2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Cần Thơ và Cà Mau (ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-BTP ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 1487/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương - Nhìn từ góc độ kiểm tra, rà soát VBQPPL 02/08/2022

Ngày 29/7/2022, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương - Nhìn từ góc độ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”. TS. Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Ths Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đồng chủ trì Hội thảo.

Khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 02/08/2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BTP ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sáng ngày 28/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2022 tại học viện Tư pháp. Mục đích của kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý là tuyển chọn người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt là kỹ năng tranh tụng trước Tòa án đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trợ giúp viên pháp lý trong giai đoạn hiện nay, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong xã hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, người có công với cách mạng và nhóm những người yếu thế khác.

Tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Gia Lai 01/08/2022

Thời gian qua công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các cấp. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia lai có 191/220 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 86,5%. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt, Sở đã xây dựng và vận hành Hệ thống “Rà soát dữ liệu kết quả thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - tỉnh Gia Lai” trên toàn tỉnh, hệ thống này đã tạo ra quy trình thống nhất, được thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện, đảm bảo tiết kiệm chi phí. Đây là hoạt động đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại tỉnh Quảng Ninh 29/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 28/7/2022, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính do đồng chí Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị tập huấn: Quyền nhân thân và quyền tài sản của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số 29/07/2022

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, được thực hiện bởi UNDP và UNICEF trong 02 ngày 27-28/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Quyền nhân thân và quyền tài sản của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số” tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về quyền nhân thân và quyền tài sản cho cán bộ tư pháp hộ tịch, trợ giúp viên pháp lý, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật; đồng thời, hướng dẫn cách thức tổ chức, điều hành các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tập huấn viên pháp luật.