Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP... 25/07/2022

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tài liệu họp cho ý kiến đối với Đề án "Các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng..." 20/07/2022

Tài liệu họp cho ý kiến đối với Đề án "Các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Luật đến năm 2030"

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.. 15/07/2022

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tài liệu thẩm định DT Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng... 12/07/2022

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

Thẩm định dự thảo QĐ quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình XD 12/07/2022

Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng