Ban hành Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 18/07/2006

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp được phát hành qua mạng Internet có chức năng cung cấp trao đổi thông tin giữa Bộ với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Bộ. Để Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp sớm trở thành một công cụ thuận tiện, hiện đại trên mạng, trợ giúp và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tác nghiệp của lãnh đạo, chuyên viên Bộ, phục vụ công tác phổ biến pháp luật và giao tiếp với người dân đồng thời để đảm bảo quyền lợi của các tác giả bài viết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, ngày 17/7/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký bQuyết định số 1690/QĐ-BTP/b ban hành bChế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp/b và bQuyết định số 1691/QĐ-BTP/b ban hành bQuy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp./b

Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng môi giới kết hôn bất hợp pháp với người nước ngoài 18/07/2006

Đó là một trong những nội dung chính của công văn 3745/VPCP-VX ngày 14/7 do Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về tình hình kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người Hàn Quốc.

Chính phủ ra nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2006 10/07/2006

Ngày 7-7-2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/&file=NQ13_2006.doc"Nghị quyết số 13/2006/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2006.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên ngành luật 29/06/2006

Ngày 27/6, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc báo cáo tổng kết 10 năm đào tạo ngành luật của Bộ Giáo dục.

Quy chế Tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp 23/06/2006

Ngày 21/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/QUYET+DINH/quy+che+tiep+cong+dan+cua+Bo+Tu+phap/&file=QD+ban+hanh+Quy+che+TCD+ngay+21-6-2006.doc"Quyết định số 05/2006/QĐ-BTP/a về việc ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/QUYET+DINH/quy+che+tiep+cong+dan+cua+Bo+Tu+phap/&file=Quy+che+Tiep+cong+dan+cua+co+quan+Bo+Tu+phap.doc"Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp/a. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 769/QĐ ngày 16/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp".

Bắt đầu từ quý III/2006 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính NN 22/06/2006

Đó là nội dung quan trọng trong a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD144_2006.doc"Quyết định 144/2006/QĐ-TTg/a về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (NN) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 20/6.

Chương trình hành động của Ngành Tư pháp về phòng, chống tham nhũng 14/06/2006

Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế hiện tượng tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đồng thời triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ngày 12/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp trong năm 2006.br

Đổi mới việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09/06/2006

Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành còn chậm, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây là vấn đề bức xúc, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng dự thảo VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trưởng Ban Xây dựng Pháp luật của Chính phủ, Thạc sĩ Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh điều trên trong lời đề dẫn cuộc Hội thảo "Hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ" do Văn phòng Chính phủ chủ trì tại Hà Nội vào sáng ngày 9/6.