​​​​​​​​​​​​​​​

Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL tổ chức họp các nhóm rà soát, cho ý kiến độc lập 06/11/2022

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ngày 02/11/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thường trực Tổ công tác đã tổ chức họp rà soát, cho ý kiến độc lập đối với một số nội dung bất cập, không còn phù hợp liên quan đến một số luật: Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Phí và lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Điện lực. Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì cuộc họp.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực dân sự, dầu khí, thủy lợi 30/09/2022

Trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (kèm Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác), thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Dự án JICA Nhật Bản, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 28/9/2022, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo về “Kết quả rà soát, đánh giá các vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp của Bộ luật Dân sự, Luật Dầu khí, Luật Thủy lợi” tại thành phố Hải Phòng. Ông Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp và Ông Kono Ryuzo - Cố vấn trưởng Dự án JICA tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đối thoại chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản 26/09/2022

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (kèm Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác) và thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Quyết định số 791/QĐ-BTP ngày 12/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 23/9/2022, Bộ phận thường trực của Tổ công tác đã tổ chức “Hội thảo nhận diện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn và đối thoại chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản” tại thành phố Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và đồng chí Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đồng chủ trì Hội thảo.

Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác rà soát văn bản QPPL 04/07/2022

Ngày 01/7/2022, Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức họp trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của Tổ công tác và tình hình xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, đồng thời cho ý kiến góp ý đối với một số văn bản có liên quan.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 26/04/2022

Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về định hướng hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, ngày 21/4/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long – Tổ trưởng Tổ công tác đã ký Quyết định số 689/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác và Quyết định số 696/QĐ-TCT ngày 22/4/2022 phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Tổ công tác.