​​​​​​​​​​​​​​​

Tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên theo dõi, đôn đốc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL 02/03/2022

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 của Văn phòng Chính phủ trên cơ sở xét báo cáo, đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Tổ công tác) tại Báo cáo số 20/BC-TCT ngày 28/01/2022 về kết quả hoạt động năm 2021 của Tổ công tác.

Tổ công tác của TTCP về rà soát văn bản QPPL báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hoạt động năm 2021 18/02/2022

Vừa qua, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã có Báo cáo số 20/BC-TCT ngày 28/01/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hoạt động năm 2021 của Tổ công tác, trong đó thông tin về kết quả hoạt động của Tổ công tác và đề xuất, kiến nghị đối với các hoạt động của Tổ công tác trong năm 2022.

Khẩn trương hoàn chỉnh Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 25/05/2021

Chiều 24/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự kiến Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Cục Kiểm tra VBQPPL cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Tư pháp họp liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật 22/04/2021

Chiều 22/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ “tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật” theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ.

Về việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 23/03/2021

Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Tổ công tác). Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai Kế hoạch hoạch động năm 2021, ngày 22/3/2021, Tổ công tác đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác.

Bộ Tư pháp tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 26/09/2020

Ngày 25/9/2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp của Bộ Tư pháp để trao đổi, thảo luận và cho ý kiến hoàn thiện đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trình Quốc hội (đã được chỉnh lý) sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ và đại diện các đơn vị của Bộ Tư pháp.

Xử lý kịp thời các quy định mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn 18/09/2020

Sáng 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 48, cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác về các nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL 29/08/2020

Ngày 28/8/2020, Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp để báo cáo Bộ trưởng về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp, tham dự còn có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và các thành viên của Tổ giúp việc của Tổ công tác.

Tổ giúp việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ họp cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL và kết quả rà soát văn bản của các Nhóm rà soát văn bản 15/08/2020

Sáng ngày 14/8/2020, Tổ giúp việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp để cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL và kết quả rà soát văn bản của các Nhóm rà soát văn bản. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu – Tổ phó thường trực chủ trì cuộc họp, tham dự còn có các thành viên của Tổ công tác, thành viên Tổ giúp việc của Tổ công tác.