​​​​​​​​​​​​​​​

Phát hiện kịp thời các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để có điều chỉnh phù hợp 03/08/2020

Ngày 31/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long – Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác để đánh giá về tình hình triển khai các nhiệm vụ. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu – Tổ phó thường trực cùng các Tổ phó và thành viên của Tổ công tác.

Họp Nhóm rà soát quy định pháp luật về bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp 16/07/2020

Chiều ngày 15/7/2020, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Trưởng nhóm) đã chủ trì cuộc họp Nhóm rà soát quy định pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp (Nhóm rà soát số 8). Tham dự gồm các thành viên của Nhóm theo Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 tại Bộ Tư pháp 03/07/2020

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Kịp thời phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 25/06/2020

Ngày 24/6, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động rà soát VBQPPL tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Trưởng nhóm rà soát văn bản chuyên đề số 2 cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh, kiến nghị về rà soát văn bản QPPL 19/06/2020

Phản hồi đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL , đến nay nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đã có văn bản phản ánh, kiến nghị về các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợpvới thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 19/06/2020

Ngày 17/6/2020, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra hoạt động rà soát văn bản QPPL tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội, Lãnh đạo và đại diện lãnh đạo 14 đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

V/v đôn đốc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ 26/05/2020

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan lưu ý một số nội dung như sau: 1. Chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) chậm nhất là ngày 10/6/2020. 2. Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ) sẽ thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2020) tại một số bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng (Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra sẽ được gửi sau). Để chuẩn bị cho buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, đề nghị Quý cơ quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: công tác chỉ đạo thực hiện; tiến độ, kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát văn bản và đề xuất, kiến nghị (nếu có)... Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp. (Thông tin liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658/024.62739655 hoặc qua email: tocongtac236@moj.gov.vn).

Bộ Tư pháp họp Nhóm rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành để phục vụ việc rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 13/05/2020

Chiều ngày 11/5/2020, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Tổ phó Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL và ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành - là một trong 11 nhóm văn bản QPPL cần rà soát theo Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác. Tham dự cuộc họp có một số thành viên Tổ giúp việc của Tổ công tác, đại diện tổ chức pháp chế các cơ quan có liên quan là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan, Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tư pháp họp Nhóm rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành để phục vụ việc rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 13/05/2020

Chiều ngày 11/5/2020, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Tổ phó Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL và ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành - là một trong 11 nhóm văn bản QPPL cần rà soát theo Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác. Tham dự cuộc họp có một số thành viên Tổ giúp việc của Tổ công tác, đại diện tổ chức pháp chế các cơ quan có liên quan là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan, Văn phòng Chính phủ.