​​​​​​​​​​​​​​​

Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan về triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL

07/03/2020
Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan về triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về  rà soát văn bản QPPL
Sáng ngày 06/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
     Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan ngày 26/02, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã báo cáo Bộ trưởng tình hình triển khai các hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản tập trung vào việc lấy kiến của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về các nhóm chuyên đề, lĩnh vực rà soát và dự kiến phân công thực hiện đối với các nhóm chuyên đề, lĩnh vực đó.
 

     Tại cuộc họp, ngoài một số ý kiến góp ý về dự thảo kế hoạch hoạt động Tổ công tác và các dự thảo văn bản để triển khai nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận vào các chuyên đề, lĩnh vực cần rà soát của Tổ công tác và dự kiến phân công tổ chức thực hiện các chuyên đề, lĩnh vực này. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Cục Kiểm tra văn bản sớm tham mưu Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác để Tổ công tác sớm tổ chức họp, thống nhất về các nhóm chuyên đề, lĩnh vực cần rà soát và đưa vào triển khai thực hiện.
 

     Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu Cục Kiểm tra văn bản sớm hoàn thiện các dự thảo văn bản để triển khai ngay các nhiệm vụ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL; nghiên cứu thành lập một nhóm thường trực để giúp Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả; tập trung một phần nguồn lực cho công tác truyền thông về quá trình hoạt động của Tổ. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng cần có một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên môn sâu để tập trung rà soát các văn bản về một số nhóm chuyên đề, lĩnh vực khó. Đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bộ trưởng cũng khẳng định đây là nhiệm vụ khó, thời hạn để hoàn thành trong năm nay không còn nhiều, do đó cần nghiên cứu cách làm khoa học làm sao tận dụng được thế mạnh của các cơ quan, đơn vị và những kết quả đã có để đảm bảo hoàn thành công việc hiệu quả, kịp tiến độ./.