​​​​​​​​​​​​​​​

Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện kết quả rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án số 06 06/07/2023

Trong các ngày từ 28/6/2023 - 03/7/2023, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ tổ chức rà soát, cho ý kiến độc lập và đề xuất giải pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 tại mục II.5 Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trên cơ sở kết quả rà soát của 13 bộ, cơ quan ngang bộ (bao gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao), thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổ công tác giao, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - đơn vị thường trực của Tổ công tác đã tổ chức các cuộc họp trao đổi, thảo luận, cho ý kiến độc lập về kết quả rà soát và xử lý văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 13 bộ, cơ quan ngang bộ nêu trên. Các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cuộc họp.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06 30/05/2023

Chiều 29/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì.

Tổ Công tác của Thủ tướng CP về rà soát văn bản QPPL ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 12/05/2023

Ngày 09/5/2023, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Tổ công tác) đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-TCT về Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác.

Khẩn trương xây dựng tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản triển khai Đề án số 06 11/05/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 2893/VPCP-KSTT ngày 26/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, chiều ngày 08/5/2023, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo, chuyên gia của một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia), Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung, cách thức xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 27/04/2023

Chiều 27/4, tại Bộ Tư pháp, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác.

Nhìn lại năm 2022 của Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 03/04/2023

Ngày 29/3/2023, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã có Báo cáo số 93/BC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, trong đó thông tin về kết quả hoạt động năm 2022 của Tổ công tác và đề xuất, kiến nghị đối với các hoạt động của Tổ công tác trong năm 2023.

Tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 06/12/2022

Ngày 02/12/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Đơn vị đầu mối hành chính của Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo nhằm mục đích lấy ý kiến về xử lý vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL tổ chức họp các nhóm rà soát, cho ý kiến độc lập 06/11/2022

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ngày 02/11/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thường trực Tổ công tác đã tổ chức họp rà soát, cho ý kiến độc lập đối với một số nội dung bất cập, không còn phù hợp liên quan đến một số luật: Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Phí và lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Điện lực. Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì cuộc họp.