​​​​​​​​​​​​​​​

Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL tổ chức họp các nhóm rà soát, cho ý kiến độc lập

06/11/2022
Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL tổ chức họp các nhóm rà soát, cho ý kiến độc lập
Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ngày 02/11/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thường trực Tổ công tác đã tổ chức họp rà soát, cho ý kiến độc lập đối với một số nội dung bất cập, không còn phù hợp liên quan đến một số luật: Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Phí và lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Điện lực. Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì cuộc họp.
     Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách, Vụ Chính sách thuế, Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Pháp chế), Bộ Công thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế), Bộ TN&MT (Vụ Pháp chế)…
 

     Sau khi nghe đại diện Đơn vị thường trực Tổ Công tác (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) thông tin tình hình triển khai và kết quả rà soát đối với các vấn đề bất cập, không phù hợp với thực tiễn tại các Luật nêu trên, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất quan điểm, nhận định về 13 kiến nghị liên quan; đề xuất hướng xử lý đối với từng Luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như: những vướng mắc và phương án xử lý trong thực hiện quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư công; bản chất của một số khoản thu trong lĩnh vực điện lực cần xác định theo cơ chế giá; một số quy định về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phương án xây dựng, ban hành Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác và Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng…
 

     Tiếp đó, ngày 03/11/2022, Thường trực Tổ công tác đã tổ chức họp rà soát, cho ý kiến độc lập đối với một số nội dung bất cập, không còn phù hợp liên quan đến một số luật: Luật Hợp tác xã; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Doanh nghiệp; Luật Quy hoạch. Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và bà Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm một số thành viên của Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực cùng đại diện một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.
     Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã thông tin về tình hình triển khai và kết quả rà soát đối với các vấn đề bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn tại các Luật nêu trên. Trên cơ sở Báo cáo kèm theo Công văn số 7079/BKHĐT-PC ngày 05/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến độc lập của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận để thống nhất quan điểm về 09 kiến nghị liên quan đến các luật nêu trên có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; đề xuất hướng xử lý đối với từng Luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu quy định tại khoản 3 Điều 82 của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư có thực sự chưa hợp lý, gây vướng mắc trên thực tiễn; sự cần thiết và tính phù hợp của kiến nghị bổ sung hình thức thi tuyển, chỉ định (không hạn chế quy mô gói thầu) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng vào Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 (đồng thời bãi bỏ Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009) để thống nhất thực hiện theo Luật Đấu thầu; sự cần thiết kiến nghị sửa đổi Luật Doanh nghiệp hay các quy định của Chính phủ về điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp không phải công ty đại chúng…
 

     Trên cơ sở ý kiến tham gia, phát biểu của các đại biểu, trong thời gian tới, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo trình Tổ công tác nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Các tin khác