​​​​​​​​​​​​​​​

Cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL

13/04/2022
Cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL
     Ngày 08/4/2022, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp để triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó thường trực Tổ công tác chủ trì cuộc họp, tham dự còn có các thành viên của Bộ phận thường trực Tổ công tác, các thành viên của Tổ giúp việc của Tổ công tác và đại diện một số Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp liên quan.
      Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, đại diện cơ quan thường trực của Tổ công tác đã công bố các văn bản kiện toàn thành viên của Tổ công tác. Theo đó, để bảo đảm hiệu quả hoạt động của Tổ công tác, Tổ công tác đã thực hiện việc kiện toàn thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc, Bộ phận thường trực trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, bao gồm: Quyết định số 565/QĐ-TCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 563/QĐ-TCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 564 /QĐ-TCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt Danh sách thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.  

  

     Báo cáo chung về kết quả hoạt động năm 2021 của Tổ công tác, đồng chí Hồ Quang Huy cho biết, năm 2021, Tổ công tác đã triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, với hai nhóm nhiệm vụ chính bao gồm: (1) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước; và (2) Tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo năm (05) nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành. Đối với Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và một số nội dung cơ bản của dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác.
 

 
     Về dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, đồng chí Hồ Quang Huy đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và một số nội dung cơ bản của dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022. Theo đó, tại dự thảo Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ và nội dung công việc cụ thể mà Tổ công tác sẽ thực hiện trong năm 2022, tập trung vào 02 nhóm nhiệm vụ bao gồm: Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; và tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành. Ngoài ra, dự thảo Kế hoạch cũng dự kiến một số hoạt động liên quan khác như: Tổ chức các đoàn khảo sát kết hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến, nắm bắt, tiếp nhận các thông tin phản ánh về nhóm văn bản quy phạm pháp luật mẫu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn tại một số địa phương; Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội ngành, nghề để tiếp nhận, trao đổi, thảo luận về các phản ánh về vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật...
     Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, các thành viên của Tổ công tác đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm sâu sắc, hoàn thiện thêm các nội dung của dự thảo và các tài liệu kèm theo. Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng cần làm rõ lý do, tiêu chí của việc phân các nhóm rà soát, các nhóm rà soát cần có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời cần làm rõ hơn về cơ chế kinh phí do có các nhóm hoạt động của cơ quan chủ trì và cơ quan tham gia. Nhiều ý kiến cũng cho rằng trong năm 2022, Tổ công tác nên tập trung vào những nội dung được Quốc hội yêu cầu theo kết quả rà soát tại Báo cáo 282 của Đảng đoàn Quốc hội, đồng thời nâng cao tính liên ngành và chất lượng của công tác rà soát, tránh lãng phí,…
     Tại cuộc họp, thay mặt Tổ công tác, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2021 của Tổ công tác.
     Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã điểm lại một số kết quả nổi bật của Tổ công tác năm 2021. Thay mặt Tổ công tác, Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ phận thường trực, đánh giá kết quả đạt được của Tổ công tác năm 2021 là tích cực. Về định hướng hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Bộ phận thường trực nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Tổ trưởng Tổ công tác ký ban hành./.

Thường trực Tổ công tác rà soát văn bản của Thủ tướng Chính phủ


Các tin khác