​​​​​​​​​​​​​​​

Bộ Tư pháp tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước

26/09/2020
Bộ Tư pháp tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước
Ngày 25/9/2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp của Bộ Tư pháp để trao đổi, thảo luận và cho ý kiến hoàn thiện đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trình Quốc hội (đã được chỉnh lý) sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ và đại diện các đơn vị của Bộ Tư pháp.
     Tại cuộc họp, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã báo cáo về một số nội dung xin ý kiến đối với việc chỉnh lý Báo cáo. Trên cơ sở đó các thành viên tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm sâu sắc, hoàn thiện thêm các nội dung của dự thảo Báo cáo và các tài liệu kèm theo.
 

     Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao sự nỗ lực chuẩn bị các nội dung trong dự thảo Báo cáo và các tài liệu kèm theo của Bộ phận thường trực, ghi nhận đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện Báo cáo, cuộc họp đã thống nhất được nhiều ý kiến nên cũng có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Thứ trưởng chỉ đạo Bộ phận thường trực khẩn trương hoàn thiện Báo cáo để kịp thời trình Quốc hội đúng tiến độ.
 
   
 


Các tin khác