​​​​​​​​​​​​​​​

Tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh, kiến nghị về rà soát văn bản QPPL

19/06/2020
Tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh, kiến nghị về rà soát văn bản QPPL
Phản hồi đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL , đến nay nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đã có văn bản phản ánh, kiến nghị về các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợpvới thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Các văn bản phản ánh, kiến nghị được Cục Kiểm tra văn bản QPPL gửi chuyển tiếp (qua thư điện tử của Tổ công tác) đến các thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc. Đồng thời, để giúp cho việc nghiên cứu các văn bản phản ánh, kiến nghị được thuận lợi, hiệu quả, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã nghiên cứu sơ bộ và xây dựng Bảng tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh, kiến nghị để các bộ, cơ quan ngang bộ và Nhóm rà soát tham khảo.
Bảng tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh, kiến nghị được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Mục Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL (https://moj.gov.vn/pakn/Pages/trangchu.aspx) để các cơ quan/đơn vị liên quan tham khảo, phục vụ cho việc rà soát văn bản.
Do thời gian thực hiện gấp, số lượng phản ánh, kiến nghị nhiều nên Bảng tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh, kiến nghị khó tránh khỏi sai sót. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, tham khảo, đề nghị Quý cơ quan/đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Kiểm tra văn bản QPPL để điều chỉnh cho phù hợp.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/đơn vị!
 

Các tin khác