​​​​​​​​​​​​​​​

V/v đôn đốc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ

26/05/2020
Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan lưu ý một số nội dung như sau: 1. Chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) chậm nhất là ngày 10/6/2020. 2. Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ) sẽ thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2020) tại một số bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng (Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra sẽ được gửi sau). Để chuẩn bị cho buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, đề nghị Quý cơ quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: công tác chỉ đạo thực hiện; tiến độ, kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát văn bản và đề xuất, kiến nghị (nếu có)... Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp. (Thông tin liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658/024.62739655 hoặc qua email: tocongtac236@moj.gov.vn).
Các tin khác