​​​​​​​​​​​​​​​

Tổ giúp việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ họp cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL và kết quả rà soát văn bản của các Nhóm rà soát văn bản

15/08/2020
Tổ giúp việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ họp cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL  và kết quả rà soát văn bản của các Nhóm rà soát văn bản
Sáng ngày 14/8/2020, Tổ giúp việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp để cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL và kết quả rà soát văn bản của các Nhóm rà soát văn bản. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu – Tổ phó thường trực chủ trì cuộc họp, tham dự còn có các thành viên của Tổ công tác, thành viên Tổ giúp việc của Tổ công tác.
     Tại cuộc họp, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã thông qua dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát văn bản QPPL. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp Tổ công tác ngày 31/7/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, các Nhóm rà soát của Tổ công tác đã khẩn trương hoàn thiện kết quả rà soát văn bản. Tính đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được kết quả rà soát của 11/11 nhóm và 17/22 bộ, cơ quan ngang bộ. Kết quả rà soát văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, Nhóm rà soát đã chỉ ra cụ thể các nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, Cơ quan thường trực Tổ công tác đã cập nhật, chỉnh lý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL.
 

     Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về kết quả rà soát văn bản; về cách thức xử lý một số vấn đề trong quá trình tổng hợp kết quả rà soát văn bản và kết quả rà soát văn bản văn bản của 02 Nhóm gồm:
     (1) Nhóm quy định pháp luật về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã): trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm đinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;  tỷ lệ vốn góp của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; về điều kiện chủ thể, trình độ, cơ sở vật chất… trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;…
     (2) Nhóm quy định pháp luật về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư công): trong đó, tập trung các nội dung liên quan đến ngành nghề ưu đãi đầu tư; cơ quan chủ trì thẩm định đối với các dự án thuộc diện xin chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư…
 

     Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các Bộ, ngành chưa gửi Báo cáo cần nhanh chóng gửi Báo cáo để Tổ công tác tiến hành tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Tổ công tác cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, tiếp tục có sự phối hợp, trao đổi tại Tổ để bảo đảm chất lượng, tiến độ của việc rà soát cũng như Báo cáo rà soát văn bản QPPL trình Thủ tướng Chính phủ; Song song với việc hoàn thiện Báo cáo, Cục Kiểm tra văn bản QPPL cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình Báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để kịp tiến độ Chính phủ trình Báo cáo ra Quốc hội; Các đơn vị của Bộ Tư pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể cùng với Cục Kiểm tra văn bản sớm hoàn thiện các nội dung được phân công để kịp thời tham mưu cho Bộ trưởng hoàn thiện Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.  
 


Các tin khác