​​​​​​​​​​​​​​​

Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 tại Bộ Tư pháp

03/07/2020
Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 tại Bộ Tư pháp
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
     Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì khẳng định, trên cơ sở Kế hoạch số 677 của Bộ Tư pháp và Công văn số 169/KTrVB-NC của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, hầu hết các đơn vị thuộc Bộ đã tích cực triển khai, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong quá trình tổ chức rà soát văn bản QPPL thuộc trách nhiệm của mình. Hội thảo là diễn đàn để đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Báo cáo lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL của Bộ Tư pháp; đồng thời cũng là cơ hội để các đại biểu, công chức trực tiếp thực hiện công tác rà soát văn bản trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát văn bản để bảo đảm chất lượng kết quả rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch đề ra.
 

     Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL báo cáo tóm tắt tình hình triển khai rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí Báo cáo cần có sự minh bạch về số liệu, kết quả rà soát và  phân tích rõ nội dung quy định được rà soát, căn cứ pháp lý cần đối chiếu và quy định mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển. Một số đại biểu nêu ra vướng mắc khi tổng hợp kết quả, đề xuất hình thức xử lý và phân biệt giữa văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo và văn bản không còn phù hợp với thực tiễn.
 
 
     Bên cạnh đó, các đại biểu là đại diện các Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng cũng đưa ra một số phản ánh, kiến nghị về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn trong các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản ...để phục vụ việc hoàn thiện kết quả rà soát văn bản.
     Bế mạc Hội thảo, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ tiếp tục phối hợp với  các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng./.

Trần Thị Huyền Lê

Phòng Kiểm tra khối Nội chính


Các tin khác