​​​​​​​​​​​​​​​

Kịp thời phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

25/06/2020
Kịp thời phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Ngày 24/6, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động rà soát VBQPPL tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Trưởng nhóm rà soát văn bản chuyên đề số 2 cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
     Báo cáo tại buổi kiểm tra cho biết, Bộ KH&ĐT đã tiến hành lập Danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đang còn hiệu lực đến thời điểm hiện tại (31/5/2020), nhằm đảm bảo xác minh đúng phạm vi văn bản phải rà soát thuộc trách nhiệm của Bộ. Số lượng văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm rà soát của Bộ KH&ĐT là 252 VBQPPL, bao gồm: Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Thông tư liên tịch...
     Bộ KH&ĐT đã tổ chức rà soát toàn bộ VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, chia theo từng lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ, gồm các lĩnh vực về đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu, đầu tư công, quy hoạch, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Về công tác rà soát VBQPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nhóm rà soát văn bản chuyên đề số 2 đã tổ chức lấy ý kiến, rà soát các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường... còn chồng chéo, vướng mắc, thiếu thống nhất, gây khó khăn, cản trở quá trình đầu tư kinh doanh. Dự thảo Báo cáo đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

     Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đã đạt được của Bộ KH&ĐT trong việc thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg.
Để công tác rà soát VBQPPL tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt chất lượng, Thứ trưởng đề nghị Bộ KH&ĐT hoàn tất các công việc liên quan, xây dựng báo cáo rà soát, hoàn chỉnh các phụ lục để gửi cho Bộ Tư pháp và Tổ công tác trong tháng 6.

 

     Trong quá trình thực hiện, cần bám sát các quy định về rà soát văn bản trong Luật ban hành VBQPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, yêu cầu về rà soát trong Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
     Thứ trưởng cũng lưu ý, khi thực hiện rà soát, Bộ KH&ĐT cần phát hiện một cách đầy đủ, chính xác, phân tích làm rõ các mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, khoảng trống pháp lý trong các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đặc biệt, cần tạo các kênh kết nối để nắm bắt đầy đủ các phản ánh của người dân, doanh nghiệp về văn bản cần rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, kịp thời tự xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản QPPL sau rà soát để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của các doanh nghiệp.
     Ngoài ra, trong quá trình rà soát, Bộ KH&ĐT cũng cần liên hệ với các văn bản khác ngoài phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác rà soát VBQPPL; nâng cao tính chủ động của các thành viên trong Nhóm rà soát văn bản chuyên đề số 2 để đảm bảo tính liên ngành trong rà soát văn bản chuyên ngành...
     Thay mặt Bộ KH&ĐT, đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Trưởng nhóm rà soát văn bản chuyên đề số 2 bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp thu các ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác rà soát VBQPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ KH&ĐT để công tác này ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn./.

Trần Chí Tâm - Cập nhật từ Cổng thông tin của BTP

Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL


Các tin khác