​​​​​​​​​​​​​​​

Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác về các nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL

29/08/2020
Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác về các nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL
Ngày 28/8/2020, Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp để báo cáo Bộ trưởng về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp, tham dự còn có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và các thành viên của Tổ giúp việc của Tổ công tác.
     Tại cuộc họp, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã báo cáo về việc xây dựng và nội dung của dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát văn bản QPPL. Trên cơ sở đó các thành viên của Bộ phận thường trực của Tổ công tác đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm sâu sắc, hoàn thiện thêm các nội dung của dự thảo Báo cáo và các tài liệu kèm theo.
 

     Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự nỗ lực chuẩn bị các nội dung trong dự thảo Báo cáo và các tài liệu kèm theo của Bộ phận thường trực. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể cùng với Cục Kiểm tra văn bản sớm hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Báo cáo; Song song với việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo, Cục Kiểm tra văn bản QPPL cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Chính phủ trước ngày 01/9/2020.
 


Các tin khác