​​​​​​​​​​​​​​​

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác

14/04/2022
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác
Ngày 13/4/2022, Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó Thường trực Tổ công tác, Tổ trưởng Tổ giúp việc, Trưởng Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên của Bộ phận thường trực để trao đổi, thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã báo cáo về dự kiến việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác ngày 08/4/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã nghiên cứu, chỉnh lý nội dung nhiệm vụ “Tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành” tại dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác. Trên cơ sở bám sát các tiêu chí đề xuất các chuyên đề rà soát độc lập, chuyên sâu, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đề xuất các chuyên đề rà soát năm 2022, bao gồm: (1) Rà soát quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị; (2) Rà soát, cho ý kiến độc lập đối với 53 nội dung quy định cụ thể mang tính liên ngành (có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chưa thống nhất) liên quan đến các luật của Quốc hội theo tổng hợp tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Đảng đoàn Quốc hội mà các cơ quan của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, làm rõ; (3) Chuyên đề rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán,...; (4) Liên quan đến một số ý kiến đề nghị bổ sung một số chuyên đề rà soát chuyên sâu gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở báo cáo của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các thành viên Bộ phận thường trực của Tổ công tác đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm sâu sắc, hoàn thiện thêm nội dung liên quan đến các chuyên đề rà soát độc lập, chuyên sâu của dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các nhóm chuyên đề rà soát độc lập, chuyên sâu, đề nghị Cục Kiểm tra văn bản QPPL sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, kịp thời trình Tổ trưởng Tổ công tác trước ngày 20/4/2022, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể cùng với Cục Kiểm tra văn bản sớm hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Kế hoạch./.

Các tin khác