​​​​​​​​​​​​​​​

Hội thảo đối thoại chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản

26/09/2022
Hội thảo đối thoại chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (kèm Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác) và thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Quyết định số 791/QĐ-BTP ngày 12/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 23/9/2022, Bộ phận thường trực của Tổ công tác đã tổ chức “Hội thảo nhận diện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn và đối thoại chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản” tại thành phố Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và đồng chí Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đồng chủ trì Hội thảo.
     Tham dự Hội thảo đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện thành phố Cần Thơ; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan; các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau.
 
     
     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Nguyễn Duy Thắng nhấn mạnh, với mục tiêu rà soát, hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản, Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trao đổi, đối thoại về kết quả rà soát, nhận diện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo. Đồng thời, Hội thảo cũng là diễn đàn để các đại biểu tham dự chia sẻ, phản ánh thông tin về những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá tài sản. Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
 
     
     Tại Hội thảo, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác rà soát văn bản QPPL, đấu giá tài sản của Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ và đại diện tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã tham luận chuyên sâu, cụ thể về hoạt động rà soát văn bản QPPL của Tổ công tác, tình hình, kết quả rà soát và đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về đấu giá tài sản nhìn từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
 
     
     Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến xác đáng, tâm huyết, đa chiều về nhiều nội dung liên quan đến kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản, nhất là các khó khăn, vướng mắc đã gặp phải trong thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan như: Việc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản; về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư; quy định về thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá; quy định về bước giá và người trúng đấu giá; quy định về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn ...
 
     
     Kết thúc Hội thảo, thay mặt Bộ phận thường trực của Tổ công tác, đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thắng đã ghi nhận, cảm ơn sự tham gia ý kiến nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tham dự Hội thảo. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các thành viên của Tổ công tác, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản để trình Tổ công tác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu giá tài sản, góp phần tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này./.

Hà Thị Lan

Phòng Kiểm tra Khối Nội chính


Các tin khác