Thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản

29/03/2024
Thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản
Tính đến hết ngày 26/3/2024, Bộ Tư pháp nhận được thông tin, báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của 13/13 bộ, cơ quan đối với việc rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
Sáng 28/3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất đối với dự thảo Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại các Nghị quyết của Chính phủ giai đoạn 2017 – 2018.
Trình bày dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, bà Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp cho biết, ngay sau khi nhận được các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác về rà soát VBQPPL đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Tổ công tác về rà soát VBQPPL, Cơ quan thường trực Tổ công tác (Bộ Tư pháp) đã tổ chức các cuộc họp, hội thảo nắm bắt tình hình triển khai để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trao đổi, thảo luận về kết quả rà soát văn bản và ban hành các văn bản đôn đốc, đề nghị các bộ, cơ quan hoàn thiện kết quả rà soát.
 
Bà Trần Thu Giang, Cục Kiểm tra VBQPPL trình bày dự thảo Báo cáo.

Tính đến hết ngày 26/3/2024, Bộ Tư pháp nhận được thông tin, báo cáo kết quả rà soát VBQPPL của 13/13 bộ, cơ quan đối với việc rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư chưa hoàn thành thực thi đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan.
Về kết quả rà soát, đề xuất phương án của các bộ, cơ quan ngang bộ, cụ thể, theo phương án tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018: Tính đến nay, có 336 TTHC được quy định tại 77 VBQPPL chưa được thực hiện phương án thực thi hoặc mới thực thi một phần (gồm: 04 luật, 20 nghị định, 10 thông tư liên tịch, 43 thông tư). Qua rà soát, các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất tiếp tục thực thi phương án đơn giản hóa đối với 317 TTHC được quy định tại 63 VBQPPL (gồm: 01 luật, 27 nghị định, 07 thông tư liên tịch, 28 thông tư); không tiếp tục thực thi phương án đối với 19 TTHC…
 
Đại diện các bộ đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo và phụ lục kèm theo.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ đã cho ý kiến về các nội dung cụ thể như: Đề xuất thay đổi phương án đơn giản hóa hóa đối với TTHC có liên quan đến giấy tờ công dân, các thông tin của công dân có trong các Mẫu đơn, Tờ khai... để bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề xuất lộ trình xử lý VBQPPL tập trung trong năm 2024, một số văn bản trong năm 2025 và căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản của cấp trên; cập nhật một số TTHC đã bị bãi bỏ, không còn được thực hiện hoặc có phương án thực thi không chính xác tại các Nghị quyết; cập nhật VBQPPL có chứa TTHC cần xử lý để thực thi phương án đơn giản hóa so với thời điểm các Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, do trong thời gian vừa qua, một số VBQPPL quy định TTHC đã thay đổi…