​​​​​​​​​​​​​​​

Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL họp trao đổi về kết rà soát Nhóm 1

16/11/2022
Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL họp trao đổi về kết rà soát Nhóm 1
Trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (kèm Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác), ngày 14/11/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về kết quả rà soát quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị (Nhóm 1), bao gồm cả nội dung cụ thể liên quan đến Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị mà các cơ quan của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, làm rõ thêm theo tổng hợp tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, đơn vị có liên như: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Pháp chế - Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an; Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp…
 
Tại cuộc họp, đại diện đơn vị thường trực Tổ công tác, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp thông tin tình hình triển khai và kết quả rà soát cụ thể phát hiện 08 nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo; 15 nội dung quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn; đồng thời cho ý kiến độc lập đối với 14 vấn đề các cơ quan của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, làm rõ thêm đối với quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị. Tiếp đó, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trao đổi, thảo luận về kết quả rà soát của Nhóm 1. Đặc biệt, các đại biểu quan tâm tập trung thảo luận, làm rõ nội dung một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo và bất cập, không phù hợp thực tiễn về: đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội; chính sách ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; chủ thể sử dụng đất; chung cư mini, chia nhỏ căn hộ…
 
Bên cạnh đó, Thường trực tổ công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp đề xuất, kiến nghị về các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp thực tiễn nhưng chưa được trình bày rõ ràng, cụ thể, thuyết phục như: quy định trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất; quy định về đối tượng quỹ đầu tư bất động sản; quy định về quyền sử dụng đất; quy định về kiểm soát thị trường bất động sản; quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản; chuyển nhượng dự án bất động sản để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; quy định về xác định phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống…Về cơ bản, các bộ ngành có liên quan đã trình bày cụ thể, làm rõ hơn các nội dung mẫu thuẫn, bất cập mà bộ ngành mình rà soát, đề xuất để Thường trực Tổ công tác tiếp thu, hoàn thiện phần báo cáo về kết quả rà soát của Nhóm 1.
 
Kết luận cuộc họp, thay mặt Cục Kiểm tra văn bản QPPL (đơn vị thường trực Tổ công tác), đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hòe trân trọng cảm ơn sự tham gia ý kiến nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, xác đáng của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, làm rõ vấn đề tại cuộc họp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ nghiên cứu, đánh giá các vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp thực tiễn trong quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị để hoàn thiện phần báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Tổ công tác, sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, theo thẩm quyền thực hiện hoặc tham mưu thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành văn bản mới bảo đảm chất lượng, giải quyết được các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập đã phát hiện; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật./.
Văn Đức


Các tin khác