Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

27/04/2023
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Chiều 27/4, tại Bộ Tư pháp, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác.
Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy cho biết, công tác rà soát văn bản của các bộ, ngành địa phương nói chung và của Tổ công tác nói riêng tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch được Tổ công tác triển khai chủ động, tích cực, kịp thời, khoa học và hiệu quả với các hình thức khác nhau, trong đó đã tăng cường tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị đối thoại chính sách, lấy ý kiến rộng rãi, nắm bắt, tiếp nhận các thông tin phản ánh về nhóm VBQPPL mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, nhất là nội dung liên quan đến kết quả rà soát chuyên sâu theo các nhóm chuyên đề của Tổ công tác; tổ chức các cuộc họp, hội thảo trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản.
Với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác, Bộ Tư pháp đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành tổ chức thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát VBQPPL. Về cơ bản, các bộ, ngành đã tập trung, nghiêm túc thực hiện việc rà soát và xử lý kết quả.
 

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy phát biểu tại cuộc họp
 
Hoạt động rà soát VBQPPL đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Kết quả rà soát văn bản do Tổ công tác và các bộ, ngành thực hiện đã được kết nối, sử dụng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng các VBQPPL của các cơ quan có thẩm quyền. Tính đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện và hoàn thành việc xử lý, tham mưu xử lý đối với 174 văn bản, đang khẩn trương nghiên cứu, xử lý, tham mưu xử lý đối với 233 văn bản trên cơ sở kết quả rà soát văn bản trong các năm 2020, 2021. 
Mặt khác, hoạt động của Tổ công tác còn một số khó khăn, hạn chế do các nguyên nhân: các bộ, ngành phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ rà soát văn bản mới với phạm vi rộng, đối tượng cần rà soát lớn, thời hạn thực hiện ngắn; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật mặc dù đã được khẩn trương triển khai, nhưng vẫn còn số lượng lớn các văn bản chưa hoàn thành việc xử lý. 
Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công an đề nghị có tiến độ cụ thể đối với việc xử lý kết quả rà soát triển khai Đề án 06 đã được Bộ Tư pháp tổng hợp tại Báo cáo số 205/BC-BTP ngày 22/8/2022 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân cũng như ứng dụng VneID và Báo cáo số 99/BC-BTP ngày 31/3/2023 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung VBQPPL triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. 
 

Đại diện Bộ Công an đóng góp ý kiến tại buổi họp
 
Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế, VCCI nêu ý kiến, cần tăng cường lấy ý kiến của các chuyên gia tại các hội thảo, hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp để kết quả rà soát VBQPPL bám sát thực tiễn; nâng cao hiệu quả truyền thông, kết quả rà soát các VBQPPL; các Bộ, ngành khác cũng nên chia sẻ rộng rãi kết quả rà soát các VBQPPL. 
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận những kết quả đạt được của các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực, cũng như sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, tổ chức liên quan trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đóng góp tích cực vào thành công chung của Tổ công tác, cũng như giúp Bộ Tư pháp hoàn thành tốt vai trò Cơ quan thường trực của Tổ công tác.  
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, Bộ trưởng đề nghị Bộ phận thường trực Tổ công tác khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc, chỉnh lý dự thảo Kế hoạch, sớm trình Tổ trưởng ký ban hành để có cơ sở triển khai các nhiệm vụ. 
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết luận cuộc họp
 
Về việc triển khai Đề án 06, sau khi rà soát độc lập, chuyên sâu theo các nhóm VBQPPL, Tổ trưởng các nhóm VBQPPL phải bảo đảm bám sát và thường xuyên cập nhật các yêu cầu, nhiệm vụ về phạm vi, định hướng, cách thức tổ chức. Các thành viên Tổ công tác, đặc biệt là các đồng chí được giao làm Trưởng các nhóm rà soát phải phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được phân công, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị của bộ, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là các chuyên đề, lĩnh vực được phân công theo chức năng, nhiệm vụ.  
 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trao Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022. 
 
Lê Huy