Bộ trưởng Lê Thành Long thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Cà Mau

27/04/2023
Bộ trưởng Lê Thành Long thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Cà Mau
Trong chuyến công tác tại Cà Mau, chiều 26/4, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Cà Mau.
Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp, ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau cho biết, Sở đã kịp thời tham mưu ban hành các Chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đến nay, Sở đã xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: HĐND tỉnh ban hành 05/15 (đạt 33,33%); UBND tỉnh đã ban hành 08/30 (đạt 26,66%); Sở thẩm định 16 văn bản và góp ý 139 văn bản.
 
Toàn cảnh buổi làm việc

Ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định, văn bản liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn năm 2030”.
Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.
Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp Cà Mau cũng đề xuất với đoàn công tác Bộ Tư pháp sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để ổn định tổ chức pháp chế; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng pháp luật, để địa phương tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, nghiệp vụ trong công tác.
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ để thuận tiện trong quản lý, khai thác, thống kê; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này, nhất là cho Sở Tư pháp được quyền tra cứu thông tin án tích trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao kết quả Sở Tư pháp Cà Mau đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Sở Tư pháp Cà Mau quan tâm, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tập trung tham mưu cho tỉnh các vấn đề pháp lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hành chính Tư pháp, bổ trợ Tư pháp.
 
Bộ trưởng Lê Thành Long và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái chủ trì buổi làm việc với Cục THADS tỉnh

Tại Cục THADS, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau Huỳnh Hoàng Khâm cho biết, các cơ quan THADS trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn; xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và bám sát kế hoạch đề ra. Công tác phân loại án được thực hiện quyết liệt, số liệu đã phản ánh thực chất. Án có điều kiện thi hành chiếm 62,5% về việc và 18,3% về giá trị; thi hành xong đạt 55,17% về việc và 20,57% về giá trị), còn thiếu 27,33% về việc và 24,93% về giá trị so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
Từ kết quả trên cho thấy, toàn tỉnh đã Cà Mau có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung toàn diện: Từ khâu tập trung việc giải quyết án, công tác kiểm tra, tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo... đến công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; cơ bản các mặt công tác ngày càng có hiệu quả hơn.
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Thi hành án dân sự Cà Mau vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá; qua công tác kiểm tra vẫn còn nhiều vi phạm, năng lực, trình độ, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ được giao;
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, ngoài việc phấn đấu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thì các cơ quan THADS cần đảm bảo đúng quy trình, thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tinh thần trách nhiệm, ý thức, kỷ luật, kỷ cương của Chấp hành viên, công chức Thi hành án, phát huy vai trò người đứng đầu, bám sát chỉ đạo, tăng cường phối hợp với các Sở ban ngành trong tỉnh.
Trọng Nghĩa