Cà Mau: Tạo chuyển biển mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

26/04/2023
Cà Mau: Tạo chuyển biển mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sáng 26/4, UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long , Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Tiến Hải – Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Huỳnh Quốc Việt – Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Diện – Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Theo đó, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, triển khai thực nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng… đồng thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ngày càng được nâng lên và phát huy hiệu quả.
Qua nghe báo cáo của đoàn công tác Bộ Tư pháp, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến xung quanh kết quả kiểm tra, giám sát, trách nhiệm, phối hợp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà địa phương cần quan tâm.
 
Ông Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Bộ Tư pháp

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải bày tỏ sự đồng thuận nhất trí với phương thức thực hiện và kết quả đánh giá qua kiểm tra, giám sát của đoàn công tác. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thông tin những chuyển biến nhanh trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Cà Mau trong thời gian gần đây và đề xuất đoàn công tác Bộ Tư pháp cập nhật kết quả vào báo cáo kiểm tra để đánh giá một cách tổng thể công tác này của tỉnh.
 
Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, cho biết, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên được quan tâm, chú trọng thực hiện thông qua nhiều biện pháp khác nhau.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái phát biểu tại buổi làm việc

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cần lưu ý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng tình hình tham nhũng, tiêu cực được dự báo là vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi. Do đó, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới vẫn còn rất nặng nề, phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Tỉnh ủy Cà Mau, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan liên quan trực thuộc Tỉnh ủy phải vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao và quyết liệt hơn nữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biển mạnh mẽ, rõ rệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
 

 
Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm thực hiện tốt và tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 05KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Đặc biệt, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 - 2022); Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành...; tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên; làm cho mỗi người thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhận thức được việc chính đến Đảng, xử lý nghiêm khắc cán bộ, Đảng viên sai phạm.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau trong việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước.
Tiếp tục quan tâm, rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, định mức tiêu chuẩn tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cán bộ để phòng ngừa tham nhũng; chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát... đã ban hành./.
Trọng Nghĩa