An Giang: Cần tăng cường phối hợp trong công tác Tư pháp

25/04/2023
An Giang: Cần tăng cường phối hợp trong công tác Tư pháp
Ngày 24.4, đồng chí Lê Thành Long, UVBCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp đã thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh An Giang về công tác tư pháp, thi hành án dân sự.
Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh An Giang thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. An Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 3.536 km2, là tỉnh có dân số đông nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 8 cả nước với 1,9 triệu dân; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn; thu nhập bình quân đầu người tiếp tục được cải thiện; công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; an ninh - quốc phòng được giữ vững.
 
 
Tốc độ tăng trưởng năm 2022, An Giang tăng trưởng đạt 7% và đây là năm đầu tiên An Giang đạt 15/15 chỉ tiêu đề ra, có được kết quả trên là có sự phấn đấu của các ngành, các cấp và sự đóng góp tích cực của ngành Tư pháp cũng như Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, trong thành quả chung của tỉnh.
Về công tác THADS, 06 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh thi hành đạt tỷ lệ khá cao về việc đạt 52,52%, vượt 4,49%; về tiền đạt 20,09%; các mặt công tác khác đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Về công tác Tư pháp, Sở Tư pháp đã phối hợp kịp thời tham mưu kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định. Chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao, chú trọng hơn vào tính khả thi của văn bản. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới…
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng những thành tựu của tỉnh An Giang trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mong rằng An Giang tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đóng góp chung cho đất nước.
Bộ trưởng cũng bày tỏ cám ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đoàn Đại biểu Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành cho Sở Tư pháp, Cục Thi hành án An Giang thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian qua.
Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới, ngành tư pháp An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và tăng cường công tác phối hợp các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện công tác thanh, kiểm tra để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, xử lý vi phạm… Tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt hơn các mặt công tác của ngành tư pháp, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.
 

 
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Tư pháp đối với ngành tư pháp An Giang thời gian qua, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành tư pháp tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đối với ngành Tư pháp Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống thông qua đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng, luật sư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch. Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.