Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Cục THADS tỉnh An Giang

25/04/2023
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Cục THADS tỉnh An Giang
Chiều 24/4, đồng chí Lê Thành Long, UVBCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp đã đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang cùng đại diện trưởng, phó các phòng, Chi cục trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thông tin nhanh về tình hình thực hiện công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, ông Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2022 cả hai chỉ tiêu về việc và tiền đều vượt so với chỉ tiêu Tổng cục giao (Việc đạt 82,08% vượt 0,5%; tiền đạt 53,59% vượt 13,49%).
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác đều đạt tiến độ so với kế hoạch công tác năm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, nghiêm túc thực hiện. Việc chỉ đạo, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh thi hành đạt tỷ lệ khá cao về việc đạt 52,52%, vượt 4,49%. Về tiền đạt 20,09%; các mặt công tác khác đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt còn hạn chế như: Kết quả thi hành án về tiền, tín dụng, ngân hàng còn đạt thấp. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở một số Chi cục chưa thật sự tốt, công tác kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa vào nề nếp, chưa có chiều sâu.
Nguyên nhân chủ quan tồn tại trong quản lý, chỉ đạo điều hành một số Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện còn chủ quan, thiếu quyết liệt, một số ít Chấp hành viên, công chức chưa chủ động trông chờ chỉ đạo vào cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ. Tại cấp huyện, công tác phối hợp với một số cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là phối hợp với các cơ quan quản lý nhà đất đai trong một số trường hợp hiệu quả chưa cao.
Về khách quan: Nhiều tài sản đưa ra bán đấu giá không có người mua. Số thụ lý mới về việc, tiền đều tăng so với cùng kỳ năm trước, tính chất phức tạp ngày càng cao, nhiều án chùm rất lớn. Án tín dụng, Ngân hàng chiếm số lượng tương đối ít về việc nhưng rất lớn về tiền. Ý thức tuân thủ pháp luật của một số đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa cao, cố tình trốn tránh việc thi hành án, thậm chí có thái độ chống đối quyết liệt.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang kiến nghị với Bộ trưởng không tiếp tục cắt giảm biên chế cơ quan THADS, giữ lại số lượng biên chế cho cơ quan THADS, đầu tư xây dựng kho vật chứng cho Chi cục THADS huyện Châu Phú; Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.
Chia sẻ khó khăn với Cục THADS tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, hệ thống thi hành án đang chịu nhiều thách thức và khó khăn. Do đó, cần phải đề cao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tham mưu các vấn đề pháp lý cụ thể, tổ chức thi hành pháp luật trong phòng chống lợi ích nhóm trong suốt quá trình tố tụng trong đó có vai trò của thi hành án.
Bộ trưởng lưu ý Cục THADS tỉnh An Giang phấn đấu để đạt được chỉ tiêu tối thiểu của Bộ giao, đảm bảo hài hòa, chắc chắn trong hệ thống chính trị. Trong những trường hợp, cần có tiếng nói thêm của Tổng cục THADS tỉnh mạnh dạn thông tin, báo cáo lãnh đạo cấp trên, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh. Riêng những kiến nghị trong khả năng của Bộ, của Thi hành án, Bộ trưởng sẽ xem xét xử lý sớm hơn, những ý kiến liên quan đến cơ chế phối hợp, sự lãnh đạo của Tỉnh, sửa đổi bổ sung pháp luật có liên quan và ghi nhận sớm hỗ trợ trong khả năng có thể.