Thông tin về hoạt động Bộ, ngành Tư pháp phải chính xác, kịp thời, có điểm nhấn, thân thiện với độc giả

26/04/2023
Thông tin về hoạt động Bộ, ngành Tư pháp phải chính xác, kịp thời, có điểm nhấn, thân thiện với độc giả
Chiều 26/04, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản Quý I/2023. Tham dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Qúy Cường, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền, quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp trong Quý I/2023 tiếp tục được tăng cường, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, hướng dẫn của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo, định hướng thông tin, ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023, phê duyệt kế hoạch công tác nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của cơ quan, đơn vị báo chí, xuất bản trực thuộc đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của từng loại hình báo chí, xuất bản.
Trong Quý I/2023, Bộ đã kiện toàn Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam gồm Tổng biên tập và 01 Phó Tổng biên tập, qua đó giúp Báo Pháp luật Việt Nam nhanh chóng hoạt động ổn định, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua; công tác cán bộ của Báo tiếp tục được giám sát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định đối với trường hợp bổ nhiệm lại 02 lãnh đạo cấp phòng, giao kiêm nhiệm 01 Trưởng Văn phòng đại điện và thu hồi 01 Quyết định giao kiêm nhiệm cấp phòng không đúng quy định. 
Đối với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, trong thời gian kiện toàn vị trí Tổng biên tập, Bộ đã giao 01 đồng chí Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí. 
Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp cũng đã chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy của các Tạp chí chuyên ngành đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, Tạp chí Luật học do Trường Đại học Luật Hà Nội quản lý đang được chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa vị thế và tầm ảnh hưởng của Tạp chí, góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Luật Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu khoa học và truyền bá tư tưởng pháp lý.
Để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động báo chí, xuất bản thuộc thẩm quyền, dự kiến trong quý II, III năm 2023, Văn phòng Bộ sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động theo tôn chỉ, mục đích đối với một số cơ quan, đơn vị báo chí, xuất bản và đơn vị chuyên môn thuộc Bộ trong việc thực hiện kế hoạch truyền thông; Thanh tra Bộ sẽ tiến hành thanh tra đối với các cơ quan báo chí thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.
Về phía Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Bộ đã chỉ đạo kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin, thường xuyên rà soát, tăng cường, quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử cùng các Trang thông tin điện tử thành phần đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, xây dựng Quy chế quản lý hoạt động báo chí để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc cũng đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến ban hành trong Quý II/2023.
Tại phiên họp giao ban, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận, đánh giá và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của Bộ, Ngành Tư pháp.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi họp
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh công tác thông tin, truyền thông, báo chí xuất bản có ý nghĩa quan trọng, thực hiện tốt định hướng dư luận. Do đó, Thứ trưởng đề nghị công tác báo chí, xuất bản phải bám sát các nhiệm vụ được giao tại văn bản hướng dẫn chỉ đạo, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp tại Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTWW ngày 14/6/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả Kế hoạch số 07-KH/BCSĐ ngày 8/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Kết luận số 44-TB/BTGTW ngày 21/5/2021 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại cuộc làm việc về hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam, Kế hoạch truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023. 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản của Bộ Tư pháp tăng cường thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh thông tin, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; chú trọng truyền thông về chính sách các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Cùng đó, phải đa dạng hoá hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài. "Thông tin về hoạt động của Bộ, ngành tư pháp phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời,  có điểm nhấn và thân thiện với độc giả", Thứ trưởng nhấn mạnh. 
Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch truyền thông hàng tháng, định hướng công tác truyền thông, báo chí của Bộ, ngành Tư pháp có trọng tâm, trọng điểm, chuẩn bị chi tiết cho công tác giao ban báo chí, xuất bản theo quý.

Một số hình ảnh tại buổi hop:

Lê Huy