​​​​​​​​​​​​​​​

Tổ chức Hội thảo về các vướng mắc, bất cập của một số quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp

26/11/2022
Tổ chức Hội thảo về các vướng mắc, bất cập của một số quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL, ngày 24/11/2022, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Đối thoại, tiếp nhận, trao đổi về các vướng mắc, bất cập của một số quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp”. Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và ĐỗThị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đồng chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; đại diện Bộ Tài chính; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đặng Hồng Chiến – Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; Đại diện Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang; Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang; Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; Đại diện các sở, ngành, cơ quan của tỉnh Bắc Giang: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Tư pháp thành phố và một số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy nhấn mạnh, với mục tiêu rà soát, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp, Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trao đổi, đối thoại về kết quả rà soát, nhận diện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo. Đồng thời, Hội thảo cũng là diễn đàn để các đại biểu tham dự chia sẻ, phản ánh thông tin về những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực này.
Tại Hội thảo, các chuyên gia trong công tác rà soát văn bản QPPL, chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về tài chính, đầu tư và doanh nghiệp của Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin tình hình triển khai và kết quả rà soát đối với các vấn đề bất cập, không phù hợp với thực tiễn của các quy định pháp luật có liên quan đến một số luật như Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Phí và lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Điện lực; Luật Hợp tác xã; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Doanh nghiệp; Luật Quy hoạch...
 
Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bắc Giang: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương; Hiệp hội doanh nghiệp; Liên minh Hợp tác xã và các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ một số thông tin về kết quả triển khai các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp, đặc biệt, là những khó khăn, vướng mắc, bất cập đã gặp phải trong thực tiễn thi hành tại tỉnh Bắc Giang, trên cơ sở đó đề xuất một số nội dung cần rà soát, nghiên cứu và có phương án sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện thể chế góp phần tạo thuận lợi cho công tác triển khai, thi hành pháp luật cũng như tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các nhà đầu tư.
 
Kết thúc Hội thảo, thay mặt Bộ phận thường trực của Tổ công tác, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy đã ghi nhận, cảm ơn sự tham gia ý kiến nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tham dự Hội thảo. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các thành viên của Tổ công tác, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp để trình Tổ công tác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này./.
Nguyễn Thị Hà


Các tin khác