Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06

29/05/2023
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06
Chiều 29/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì.
Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Hồ Quang Huy cho biết, việc rà soát VBQPPL phải bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu thực hiện Đề án 06; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các VBQPPL mới được ban hành để triển khai Đề án 06; trong đó, lưu ý chuyển đổi phương thức thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch dân sự từ phương thức thủ công sang thực hiện trên môi trường điện tử; bổ sung quy định về việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia khác, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin một cửa vào phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực. 
Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung quy định về giá trị sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, giá trị sử dụng của các thông tin được tích hợp trong thẻ Căn cước công dân khi thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự, xử lý vi phạm hành chính; bổ sung quy định về giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử và việc xác thực điện tử trong giải quyết TTHC, giao dịch dân sự qua ứng dụng VneID…
 

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy phát biểu báo cáo tại phiên họp
 
Để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án 06, theo dự thảo tài liệu hướng dẫn, các cơ quan thực hiện đánh giá hệ thống VBQPPL hiện hành trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, đánh giá kết quả, qua đó xác định cơ sở pháp lý để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên, các quy định pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện; đối với những nhiệm vụ chưa có cơ sở pháp lý để triển khai, các bộ, ngành, địa phương cần tổng hợp kết quả rà soát cụ thể với nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới. 
Về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức rà soát, cho ý kiến độc lập và đề xuất giải pháp xử lý VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06, Nhóm thường trực đã xây dựng Kế hoạch triển khai, cụ thể: tổ chức, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát quy định pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06 và đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp; cho ý kiến độc lập đối với kết quả rà soát văn bản của các bộ, cơ quan, địa phương và đề xuất giải pháp xử lý phục vụ triển khai Đề án 06. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, cho ý kiến về dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06.
 

Các đại biểu trao đổi, cho ý kiến tại cuộc họp
  
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL triển khai Đề án 06. Trong đó, Thứ trưởng lưu ý các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xác định các tiêu chí đặc thù trong lĩnh vực quản lý của mình, qua đó xác định các văn bản thuộc trách nhiệm rà soát. 
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu Kết luận buổi làm việc

Về cách thức thực hiện, Thứ trưởng cũng đề nghị cần tổ chức hoạt động lấy ý kiến; huy động các chuyên gia tư vấn để các bộ, ngành, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, rà soát văn bản để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án 06. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng phân công nhiệm vụ, cách thức triển khai nhiệm vụ của Nhóm thường trực; đồng thời đề nghị cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan, đẩy mạnh truyền thông về Đề án 06, trong đó có hoạt động rà soát VBQPPL, hoàn thiện thể chế, phục vụ triển khai Đề án 06.
 
Thu Nga