Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người

24/05/2023
Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người
Ngày 24/5/2023, Phiên họp lần thứ ba Tiểu ban Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người (Tiểu ban 4) trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – EU – thiết chế được thành lập theo Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên minh châu Âu (PCA) đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã tham dự và có bài phát biểu khai mạc tại Phiên họp. Phiên họp do ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp và ông Mario Ronconi, Vụ trưởng phụ trách Nam và Đông Nam Á, Tổng cục Đối tác Quốc tế, Ủy ban Châu Âu đồng chủ trì.
Tham gia Phiên họp về phía Việt Nam có: Đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Về phía EU có: Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và đại diện một số Đại sứ quán thành viên của EU như Áo, I-ta-lia, Ru-ma-ni và Phần Lan. 
 

Toàn cảnh phiên họp
 
Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh trong thời gian qua Việt Nam cùng với phía EU đã có nhiều nỗ lực phối hợp để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, đáp ứng lợi ích của cả 2 Bên. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Bảo hộ đầu tư và sự hợp tác về những vấn đề phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu… là những bằng chứng tốt cho những nỗ lực này. 
Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã khẳng định Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 
 


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti phát biểu khai mạc
 
Gần đây, Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra nhiều mục tiêu trong đó có hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng cộng sản lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả. Ngày 12/5/2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW với nhiều nhiệm vụ cụ thể được giao cho các Bộ, ngành tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Thứ trưởng cũng đề nghị hai Bên trao đổi trên tinh thần thiện chí, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không thảo luận tại Tiểu ban 4 vấn đề thuộc khuôn khổ Đối thoại nhân quyền Việt Nam – EU.
 

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên điều hành phiên họp
 
Tại Phiên họp, hai Bên đã cùng nhau thảo luận những vấn đề thuộc chương trình nghị sự như: hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới; di cư, bao gồm cả hợp tác trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người; hợp tác phòng chống thảm họa; hợp tác thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền theo cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền theo cơ chế được quy định tại Công ước các quyền dân sự, chính trị (ICCPR). 
Hai Bên cũng thảo luận về những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn và hình thức trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác (CAT); cập nhật thông tin về kết quả hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp của Việt Nam thời gian qua cũng như kết quả triển khai các chương trình, dự án hợp tác pháp luật và tư pháp với EU; thảo luận đề xuất một số hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp hai Bên trong thời gian tới. Hai Bên thống nhất Phiên họp lần thứ 4 của Tiểu ban sẽ diễn ra tại Bỉ vào năm 2024.
 
Lê Huy