Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp Điện Biên

22/05/2023
Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp Điện Biên
Ngày 22/5, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (25/5/1983 – 25/5/2023).
Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của Sở qua các thời kỳ.

40 năm một chặng đường
Cách đây 40 năm, ngày 25/5/1983, UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) ban hành Quyết định số 21/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp Lai Châu. Đây là mốc son, đánh dấu sự hình thành của tư pháp Điện Biên - Lai Châu. 40 năm qua cùng với quá trình xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh, tư pháp tỉnh Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động.
 
Văn nghệ chào mừng buổi lễ.
 
Ngày đầu thành lập, bộ máy, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp còn khá giản đơn, chỉ với 2 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng và Phòng tổ chức cán bộ và quản lý tòa án cấp huyện, thi hành án dân sự (THADS); cấp huyện chưa có phòng tư pháp; còn ban tư pháp các xã, phường, thị trấn hoạt động kiêm nhiệm.  Tư pháp Điện Biên - Lai Châu chỉ có 52 cán bộ, trong đó Sở Tư pháp có 8 cán bộ, TAND cấp huyện có 44 cán bộ...
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Sở Tư pháp tỉnh đã có 5 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 10 phòng tư pháp cấp huyện, thị, thành phố; 129 xã, phường có cán bộ tư pháp hộ tịch hoạt động chuyên trách. Đối với bộ phận quản lý THADS từ năm 2009 đã tách và thành lập Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc Bộ Tư pháp. Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh có 68 công chức, viên chức; cấp huyện có 38 công chức và 234 công chức hộ tịch cấp xã, 100% có trình độ đại học trở lên. Đảng bộ cơ sở của Sở có tới 51 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc.
 
Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp Điện Biên.

40 năm qua, chức năng, nhiệm vụ của cả ngành tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoàn thiện. Nhờ đó, Sở luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về các vấn đề pháp lý cho hệ thống chính trị của tỉnh, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trên các lĩnh vực ngày càng hiệu quả, nhất là các lĩnh vực về xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện đồng bộ, giúp UBND tỉnh ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch; các văn bản QPPL trình UBND đã được Sở Tư pháp thẩm định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Ông Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Sở Tư pháp Điện Biên.

Ngoài ra, Sở Tư pháp luôn kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. Đặc biệt là công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp… được quan tâm thực hiện đi vào chiều sâu và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; qua đó, góp phần tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn kết, sáng tạo vì mục tiêu phục phụ nhân dân
Những năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các thế hệ cán bộ ngành tư pháp đã đúc kết ra những bài học truyền thống quý báu, đó là “trung thành với Đảng và lợi ích của nhân dân, dân chủ và đoàn kết, năng động và sáng tạo trong tư duy pháp luật và hoạt động thực tiễn”. Việc chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp được tổ chức thường xuyên nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
UBND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Đặc biệt, với đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới, bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Tư pháp Điện Biên đã nghiên cứu, lựa chọn các mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù địa lý và tình hình thực tế địa phương. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, tăng cường trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế, truyền thông tại các bản đặc biệt khó khăn và xã nghèo trên địa bàn tỉnh…
Với phương châm “hướng về cơ sở”, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm tiêu chí, thước đo năng lực, phẩm chất và cũng là nội dung thi đua yêu nước của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị và toàn ngành, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục chủ động bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tư pháp và của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Điện Biên để triển khai thực hiện, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
 
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả ngành tư pháp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng để đạt được suốt 40 năm qua. Qua đó, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cán bộ công chức, viên chức Sở Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, năng động và sáng tạo làm tốt công tác tham mưu; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo mục tiêu 100% văn bản của tỉnh ban hành chính xác, đảm bảo đúng thực tế; tiếp tục triển khai tốt Luật phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt Luật chứng thực, nuôi con nuôi, nâng cao hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp; tiếp tục công tác cải cách hành chính, tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, với phương châm “gần dân, vì dân…”.
 
Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp cho ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
 
Nhân dịp này, ngành Tư pháp Điện Biên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng nhận Huân chương Lao động hạng nhì; 20 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp; 6 cá nhân được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên; 12 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp; 7 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 14 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Ngành Tư pháp Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tặng hoa chúc mừng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.