Khảo sát tình hình triển khai thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử

22/05/2023
Khảo sát tình hình triển khai thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử
Ngày 19/5, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thí điểm cấp bản tử giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC) tại Hà Nội, Hà Nam.
Tại UBND phường Quán Thánh (Hà Nội), các hồ sơ đăng ký khai sinh thực hiện liên thông TTHC từ ngày 18/4 đến ngày 17/5/2023 đều xuất được bản điện tử Giấy khai sinh, chuyển liên thông cho cơ quan Bảo hiểm và Công an. Đối với hồ sơ Đăng ký khai tử do không có trường hợp nào thực hiện liên thông TTHC nên không có bản điện tử Trích lục khai tử.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại UBND phường Quán Thánh, Hà Nội.

Tại UBND thành phố Hà Nội, từ 18/4 đến 16/5/2023, đã cấp 5.478 bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC, trong đó Giấy khai sinh cấp 5.003 bản; Trích lục khai tử cấp 475 bản.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại UBND TP Hà Nội.

Tại xã Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý, Hà Nam), sau 01 tháng thực hiện thí điểm, các cơ quan đăng ký Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn về quy trình thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các kết quả này góp phần quan trọng trong việc thực hiện Đề án 06 nói chung và thực hiện thị điểm 02 nhóm dịch vụ công liên thông, thí điểm cấp ban điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông TTHC nói riêng. Theo đó, từ 17/4/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 769 trẻ em được cấp bản điện tử giấy khai sinh; 268 trường hợp được cấp bản điện tử trích lục khai tử.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá, kết luận tại buổi khảo sát tình hình triển khai thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử tại Hà Nam.

Việc cấp bản điện tử đã hỗ trợ công chức xử lý hồ sơ liên thông nhanh, gọn hơn, ngay sau khi đăng ký thành công, được cấp số định danh là có thể gửi liên thông sang cơ quan Bảo hiểm và Công an, rút ngắn thời gian chờ ký, đóng dấu. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin) đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh.
Đặc biệt, đối với cán bộ thực hiện, từ khi triển khai cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử và tích hợp trả kết quả điện tử trên phần mềm dịch vụ công liên thông đã giảm bớt được thời gian hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ và quá trình thao tác xử lý hồ sơ. Điều này cũng tạo thuận lợi cho cán bộ hộ tịch trong việc giải quyết hồ sơ, việc đính kèm kết quả hộ tịch điển tử QR Code được thực hiện một cách nhanh chóng, thao tác đơn giản.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thí điểm cấp bản tử giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: quy trình mới còn phức tạp, nhiều thông tin còn thủ công nên người dân gặp khó khăn khi kê khai, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người ít tiếp xúc công nghệ thông tin; chất lượng hạ tầng truyền dẫn đến đơn vị giải quyết TTHC hoạt động chưa ổn định, còn chậm, lỗi…
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác triển khai cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử tại xã Liêm Tuyền (TP Phủ Lý, Hà Nam).

Đại diện các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành liên quan, các địa phương trên địa bàn Hà Nội, Hà Nam và các thành viên đoàn công tác đã tích cực trao đổi, lãm rõ các vấn đề về triển khai bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử, kết nối dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội…
Sau khi lắng nghe ý kiến của các đơn vị và trực tiếp khảo sát tình hình thực hiện cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử tại Hà Nội và Hà Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của 2 địa phương trong thời gian triển khai thí điểm. Để việc thực hiện cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử được triển khai và nhân rộng toàn quốc trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị, cơ quan có liên quan tại Hà Nội, Hà Nam; đồng thời tiếp tục bám sát và kịp thời trao đổi, giải quyết, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục quan tâm đến hoạt động tư pháp phường cũng như công chức tư pháp xã, phường để công tác này được thực hiện tốt hơn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Phương Mai – Xuân Phương