Bám sát thời gian, tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP

22/05/2023
Bám sát thời gian, tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP
Chiều 22/5, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn đã báo cáo tình hình triển khai một số nội dung của Đề án 06. Cụ thể, đối với nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu, trong tháng 5/2023, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tiếp tục tập trung chỉnh lý, hoàn thiện để tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử và gửi trả kết quả cho phần mềm dịch vụ công liên thông. Đồng thời, từ ngày 17/4/2023, Bộ Tư pháp đã triển khai thí điểm sử dụng bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính đối với thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. 
 

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn báo cáo tình hình triển khai một số nội dung của Đề án 06

Để đánh giá hiệu quả việc thực hiện thí điểm, vừa qua, Đoàn khảo sát thực hiện thí điểm do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn cùng với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an) và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trực tiếp khảo sát và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của hai địa phương. 
Bên cạnh đó, Cục Công nghệ thông tin vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu, phần mềm để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình năm 2023; trong đó phấn đấu đẩy nhanh tiến độ kết nối Cơ sở dữ liệu phần mềm về trợ giúp pháp lý giữa các đơn vị của Bộ Tư pháp với C06 Bộ Công an.
 

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại cuộc họp

Đối với nhiệm vụ rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức buổi làm việc với một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất về phạm vi, tiêu chí, cách thức thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp xử lý, trên cơ sở đó xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài ra, Cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký Công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đã nhận được thông tin, báo cáo của 02/21 bộ, cơ quan (tính đến ngày 19/5/2023).
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ theo Đề án 06 còn có một số khó khăn, như: công tác tác phối hợp của các Bộ, ngành với Bộ Tư pháp về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06/CP vẫn chưa kịp thời và đảm bảo chất lượng; kinh phí và nguồn lực để triển khai nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06/CP vẫn chưa thực sự được quan tâm, nhất là kinh phí liên quan đến việc triển khai kết nối các phần mềm... 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xác định rõ nhiệm vụ của nhóm giúp việc nói chung và của từng thành viên nói riêng trong triển khai Đề án 06; đồng thời làm rõ kế hoạch thực hiện, thời gian, tiến độ, kết quả đầu ra, phương thức, hình thức thực hiện nhiệm vụ. Về tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ rà soát, Thứ trưởng đề nghị khẩn trương lấy ý kiến của Thường trực Tổ giúp việc Đề án 06 cũng như Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an để triển khai đồng bộ, nhanh chóng.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận cuộc họp.
 
Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đánh giá hiệu quả, tác động sau khi thí điểm việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử tại 2 địa phương đang triển khai thí điểm Phần mềm dịch vụ công liên thông là Hà Nội, Hà Nam; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện phần mềm và hình thức bản điện tử để triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin