Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo Kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL

20/03/2024
Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo Kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL
Sáng 20/3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến đối với kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Đồng chí Hồ Quang Huy, Tổ Phó Tổ giúp việc, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tổ công tác, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Huy trân trọng cảm ơn sự có mặt của đại diện các bộ, sở, ban, ngành; những người trực tiếp làm công tác rà soát VBQPPL tại Hội thảo hôm nay. Đồng chí nhấn mạnh Hội thảo là cơ hội giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL nhìn nhận, đánh giá kết quả rà soát để điều chỉnh, đưa ra phương án và lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.
Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu sẽ đưa ra các ý kiến từ góc độ thực tiễn triển khai, trực tiếp vào các vấn đề mình quan tâm, trong đó tập trung vào 03 nhóm chính gồm: dự thảo báo cáo với trọng tâm là kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hoá, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại các Nghị quyết của Chính phủ giai đoạn 2017-2018; đề xuất các giải pháp cụ thể để điều chỉnh phương án đơn giản hoá lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề khác có liên quan mà các bộ, ngành địa phương đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Tổ Phó Tổ giúp việc, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tổ công tác, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp.

Báo cáo tóm tắt công tác rà soát VBQPPL, đồng chí Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp cho biết, ngay sau khi nhận được các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác về rà soát VBQPPL đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện; đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo nhằm nắm bắt tình hình triển khai; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trao đổi, thảo luận về kết quả rà soát văn bản và ban hành các văn bản đôn đốc, đề nghị các bộ, cơ quan hoàn thiện kết quả rà soát.
Nhìn chung, việc tổ chức rà soát văn bản, đề xuất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư chưa hoàn thành thực thi đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018, bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc cho ý kiến độc lập đối với kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được Tổ công tác về rà soát VBQPPL triển khai tích cực, kịp thời và bài bản.
 

Đồng chí Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, Tổ công tác về rà soát VBQPPL đã phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06, các bộ, cơ quan có liên quan để triển khai nhiệm vụ. Việc thực hiện rà soát văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ cơ bản được triển khai nghiêm túc, khẩn trương sau khi có hướng dẫn rà soát, đôn đốc, chỉ đạo của Tổ công tác. Cụ thể, tính đến hết ngày 18/3/2024, Bộ Tư pháp nhận được thông tin, báo cáo kết quả rà soát VBQPPL của 12/13 bộ, cơ quan đối với việc rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư chưa hoàn thành thực thi đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan.
Về kết quả rà soát văn bản, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát văn bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Trong đó, 12/12 cơ quan đều đã có kế hoạch về lộ trình thực hiện (tập trung trong năm 2024 - 2025) và báo cáo đầy đủ tình hình xử lý các VBQPPL tại thời điểm hiện nay. Trong đó, 07/12 bộ, cơ quan ngang bộ đã đề xuất phương án thay đổi phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư chưa hoàn thành thực thi đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018, bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại thời điểm hiện nay; 05/12 bộ, cơ quan chưa nêu cụ thể phương án thực thi tại thời điểm hiện nay.
 

Đại diện Bộ Tài chính.


Đại diện Bộ Giao thông vận tải.


Đại diện Bộ Y tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đưa ra một số ý kiến cụ thể như: Đề xuất thay đổi phương án đơn giản hóa hóa đối với thủ tục hành chính có liên quan đến giấy tờ công dân, các thông tin của công dân có trong các Mẫu đơn, Tờ khai... để bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; cập nhật VBQPPL có chứa thủ tục hành chính cần xử lý để thực thi phương án đơn giản hóa so với thời điểm các Nghị quyết của Chính phủ được ban hành;...
Anh Thư - Trung tâm Thông tin