Tập huấn về áp dụng các BPXLHC đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 20/07/2016

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 15-16/7/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V19) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã đến khai mạc, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt một chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Nâng cao công tác thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/06/2016

Trong hai ngày 09-10/6/2016 vừa qua, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp (V19), Bộ Công an tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã phát biểu khai mạc và trực tiếp trình bày chuyên đề đầu tiên của nội dung chương trình Hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính 01/06/2016

Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-BTP ngày 25/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công năm 2016 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong các ngày 30-31/5/2016, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp - V19, Bộ Công an, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong THPL về XLVPHC 09/03/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7274/VPCP-PL ngày 14/09/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 13/BC-BTP ngày 22/01/2016 về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), trong đó tập trung vào các vấn đề (i) phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính; (ii) bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (iii) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các nghị định khác quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật XLVPHC; đồng thời đề xuất một số nội dung trong các quy định của Luật XLVPHC cần kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung.

Họp tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực xây dựng 29/01/2016

Chiều ngày 28/01/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC & TDTHPL) đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007.

Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 12/01/2016

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3765/KH-UBND về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 2016.