Tập huấn về áp dụng các BPXLHC đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

20/07/2016
Tập huấn về áp dụng các BPXLHC đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 15-16/7/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V19) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã đến khai mạc, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt một chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.
Tham dự Hội nghị có gần 200 học viên là đại diện của các Sở, ban, ngành của 03 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh phúc (gồm đại diện của các cơ quan: UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Sở Lao động, thương binh và Xã hội; Đại diện Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Đại diện Trung tâm giáo dục - lao động xã hội, đại diện Trường giáo dưỡng tỉnh; Đại diện Tòa án, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Tư pháp của các huyện/thị xã thuộc 03 tỉnh).

Nội dung chương trình tập huấn tập trung cung cấp, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về các biện pháp xử lý hành chính, trong đó tập trung chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; những khó khăn, vướng mắc phát sinh xuất phát từ lý do thể chế hoặc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc và các giải pháp xử lý, tháo gỡ.

Hội nghị cũng là diễn đàn để các đại biểu đưa ra các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình công tác tại địa phương mình để trao đổi, thảo luận với giảng viên và các học viên khác. Hoạt động trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc của các giảng viên đã giúp các học viên giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời cũng tích lũy, học hỏi được kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tương tự phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định chi tiết thi hành Luật và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong đó có biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thực tiễn hiện nay tại các địa phương còn nhiều khó khăn, phức tạp, những vấn đề mang tính đặc thù của từng địa phương cần được tháo gỡ đòi hỏi Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến các cấp quản lý trong lĩnh vực này, đặc biệt là đối với các cán bộ trực tiếp thực thi việc áp dụng các BPXLHC đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cấp cơ sở./.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL