Nâng cao công tác thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/06/2016
Nâng cao công tác thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Trong hai ngày 09-10/6/2016 vừa qua, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp (V19), Bộ Công an tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã phát biểu khai mạc và trực tiếp trình bày chuyên đề đầu tiên của nội dung chương trình Hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính có gần 500 đại biểu là Lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang và các cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ quan địa phương trong phạm vi tỉnh Tuyên Quang. Với thời lượng Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, các học viên tham dự Hội nghị đã được tập huấn, nâng cao kiến thức chuyên sâu trong thực thi Luật xử lý vi phạm hành chính năm rõ các vấn đề chung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, những nội dung cơ bản và những điểm mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính  2002 (sửa đổi năm, bổ sung năm 2008); Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; Một số khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua trao đổi tại Hội nghị, hầu hết các học viên đều cho rằng việc triển khai thực hiện Luật XLVPHC và các Nghị định quy định chi tiết thi hành.

Trong quá trình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại các địa phương, nhiều cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật còn lúng túng, chưa có được sự nhận thức thống nhất, áp dụng đồng bộ và chưa đi vào nền nếp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Các đại biểu luôn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc thực thi thống nhất pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời, khẳng định sự cần thiết của công tác tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính nói riêng trên toàn địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác.
                                                                                   Cục QLXLVPHC&TDTHPL