Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

01/06/2016
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-BTP ngày 25/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công năm 2016 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong các ngày 30-31/5/2016, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp - V19, Bộ Công an, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã khai mạc và trình bày chuyên đề đầu tiên của nội dung chương trình Hội nghị tập huấn. Về phía tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa đại diện lãnh đạo địa phương đã phát biểu về vai trò, tầm quan trọng của việc thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời khẳng định sự cần thiết của công tác tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính.

Tham dự hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính có khoảng 170 đại biểu là đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện Công an tỉnh của 03 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và các cán bộ hiện đang công tác tại các cơ quan địa phương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi ba tỉnh nêu trên.


Hội nghị nhằm giới thiệu chung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, những nội dung cơ bản và những điểm mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008); Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; Một số khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.


Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua trao đổi tại Hội nghị, hầu hết các học viên đều cho rằng việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này về xử phạt vi phạm hành chính tại các địa phương, cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật còn nhiều lúng túng, chưa có được sự nhận thức thống nhất, áp dụng đồng bộ và chưa đi vào nền nếp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung, pháp luật xử phạt vi phạm hành chính nói riêng nhằm góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong đời sống xã hội.
                    Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật