Cần Thơ: tọa đàm thực tiễn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

04/01/2016
Cần Thơ: tọa đàm thực tiễn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong bốn biện pháp xử lý hành chính được quy định tại Phần thứ ba Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) và tại Điều 4 của Luật XLVPHC giao Chính phủ quy định chi tiết chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, trong đó có biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Như vậy, việc xây dựng, ban hành và triển khai Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là cần thiết và bắt buộc thực hiện.

Trên cơ sở đó, để đánh giá các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lấy ý kiến trực tiếp các đơn vị qua phiếu khảo sát liên quan đến vấn đề áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Ngày 29/12 tại Cần Thơ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cùng 13 đơn vị phường thuộc các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng (TP.Cần Thơ) tổ chức tọa đàm về nội dung nêu trên (ảnh).   

Tại buổi tọa đàm Vụ Pháp luật hình sự - hành chính ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu trong thực tiễn thực hiện Nghị định 111/2013/NĐ-CP thời gian qua tại địa phương; đồng thời tập trung trao đổi những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các kiến nghị cần sửa đổi để Nghị định đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

ĐĂNG TIẾN