Họp tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực xây dựng

29/01/2016
Họp tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực xây dựng
Chiều ngày 28/01/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC & TDTHPL) đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007.
 

Thực hiện Quyết định số 910/QĐ-BTP ngày 12/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, chiều ngày 28/01/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC & TDTHPL) đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo. Đây là dự thảo Nghị định được xây dựng, trình Chính phủ xem xét ban hành để thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007.

Cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC & TDTHPL, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì. Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các chuyên gia pháp lý cùng tham dự cuộc họp.

Đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị định, đồng thời, cũng có nhiều ý kiến góp ý cụ thể về nội dung dự thảo Nghị định, đặc biệt là 04 vấn đề còn có ý kiến khác nhau như: vấn đề cho phép chủ đầu tư có công trình xây dựng sai nội dung giấy phép bị ngừng thi công xây dựng 60 ngày để làm thủ tục điều chỉnh giấy phép; vấn đề cho phép những công trình xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc xây dựng không có giấy phép, nếu đáp ứng những điều kiện bắt buộc thì không phải buộc tháo dỡ; việc đối tượng áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với những công trình xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, sai quy hoạch xây dựng và việc quy định biện pháp đình chỉ thi công xây dựng, ngừng cung cấp điện, nước, cấm đưa công nhân, vật tư, vật liệu vào thi công xây dựng công trình vi phạm là biện pháp khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng dự thảo còn nhiều hành vi vi phạm hành chính hiện đang chồng chéo, trùng lặp với các hành vi vi phạm quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành như Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP...

Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đã tóm tắt và nêu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về các nội dung đã phát biểu tại cuộc họp, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Cục QLXLVPHC & TDTHPL sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành./.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật