Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 21/12/2015

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, ngày 15/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3611/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn.

Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 23/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, ngày 18/11/2015, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với hơn 60 đại biểu tham gia.

Hội nghị tập huấn về áp dụng BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho các tỉnh miền núi phía Bắc 23/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong các ngày 18-19/11/2015, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V19), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho một số tỉnh miền núi khu vực phía Bắc tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã dự, phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền tải một số nội dung cơ bản của Luật XLVPHC năm 2012 và các biện pháp xử lý hành chính.

Ninh Bình với công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 23/11/2015

Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Ninh Bình với công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 23/11/2015

Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên 17/11/2015

Tại Đồng Tháp vào các ngày 12-13/11/2015, trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên (Chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef), Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL), Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về XLVPHC đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Đồng chí Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp đã đến khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý về dự thảo Đề án xây dựng CSDL quốc gia về XLVPHC 11/11/2015

Ngày 09/11, ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng, ông Lê Thanh Bình – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp và ông Nguyễn Tạo, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng đã đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý về dự thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật 02/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên (Chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef), trong các ngày 02-03/11/2015, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị tập huấn gồm các đại biểu là đại diện của các cơ quan: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; Công an thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện UBND, Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội một số quận/huyện và đại diện UBND cấp xã, Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã một số xã/phường/thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật -Bộ Tư pháp đã đến phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.