Đà Nẵng: ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng 08/11/2012

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, qua đó chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực này, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng tại UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2012.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường nghe báo cáo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 16/01, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc để nghe báo cáo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.