Đà Nẵng: ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng

08/11/2012
Nhằm tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, qua đó chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực này, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng tại UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2012.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn từng quận, huyện theo các quy định pháp luật hiện hành về XLVPHC.

Đợt kiểm tra sẽ được bắt đầu từ ngày 27/8/2012 đến ngày 15/9/2012 tại địa bàn các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Sở Tư pháp sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra theo nội dung Kế hoạch này và chịu trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố để theo dõi và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình kiểm tra ở các địa phương.

Đợt kiểm tra liên ngành này cũng là để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác XLVPHC theo đúng quy định pháp luật; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác XLVPHC của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thu Hường