Hội thảo quốc gia tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật sẽ được tổ chức vào ngày 30/11

26/11/2020
Hội thảo quốc gia tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật sẽ được tổ chức vào ngày 30/11
Chiều 26/11, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã làm việc với các đơn vị về công tác tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước & pháp luật: Giá trị và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam". Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 30/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội).
Báo cáo tiến độ triển khai các công việc phục vụ tổ chức Hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương cho biết, đến thời điểm ngày 26/11/2020, các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo đã được hoàn thành, bao gồm: Xây dựng yêu cầu của chuyên đề, đặt hàng 23 cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học viết chuyên đề; Gửi Thư mời các chuyên gia, nhà khoa học gửi chuyên đề tham dự hội thảo; Gửi các chuyên đề đặt hàng để các chuyên gia đọc thẩm định; Xây dựng, biên tập Kỷ yếu Hội thảo… Các công tác khác như: lập danh sách đại biểu, khách mời; xây dựng chương trình, kịch bản hội thảo; công tác truyền thông; công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần … đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu Viện Khoa học pháp lý cần tiếp tục rà soát các tài liệu, cân đối trong việc xây dựng Chương trình, kịch bản điều hành Hội thảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long cho ý kiến cụ thể về Chương trình, kịch bản điều hành Hội thảo. Bộ trưởng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong từng khâu cụ thể. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, phải tập trung rà soát kỹ lưỡng các công việc, đặc biệt lưu ý về mặt nội dung; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông một cách sâu rộng, hiệu quả...
N.D

Tin liên quan:
- Sẵn sàng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật...
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp
- Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và hoàn thiện chế định luật sư ở Việt Nam
- Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – một góc nhìn từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay
- Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại Đồng Tháp
- Xây dựng chính quyền địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực tiễn và những vấn đặt ra
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thượng tôn pháp luật quốc tế
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về công lý
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng
- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền của trẻ em – định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật