Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

25/11/2020
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Sáng 25/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh. Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện pháp chế một số Bộ, ngành, các Sở Tư pháp địa phương.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, hiện nay, chuẩn TCPL và việc đánh giá, công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn TCPL được thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Sau 3 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được thì thực tiễn triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định.
 

 
Do vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, tiếp thu các ý kiến để làm rõ hơn, sâu sắc hơn các nội dung của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL với mục tiêu tạo ra được các quy chuẩn, quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định chính quyền địa phương nào đạt chuẩn TCPL.
“Để bảo đảm người dân ở cơ sở nắm bắt, tiếp cận được các quy định pháp luật, được sử dụng và hưởng những quyền lợi pháp lý từ các quy định đó trong bao trùm các quyền về quyền con người, quyền công dân thì việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tại cơ sở là rất quan trọng. Do đó, chuẩn TCPL là những tiêu chí để chính quyền cấp xã vận hành các chức năng, quyền hạn của mình và phúc đáp quyền TCPL của người dân một cách tốt nhất”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
 

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng nêu rõ, ngày 20/6/2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó khẳng định “bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa công tác PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, hướng mạnh về cơ sở, gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL”. Theo tinh thần đó, thời gian tới, công tác PBGDPL cần đi vào thực chất, nâng cao ý thức, nhận thức thói quen tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Quyết định và triển khai sau này cần đúng, trúng, khả thi, thiết thực góp phần vào việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, công tác tư pháp tại các địa phương.
 

Tại Hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia, đại biểu bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban soạn thảo cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung quan trọng nhằm góp ý dự thảo Quyết định, như: Nội hàm, khái nhiệm tiếp cận pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; Tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thời gian tố chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Đánh giá sự hài lòng của người dân trong quá trình xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Điều kiện xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
Phát biểu tại Hội thảo bà Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc khẳng định về sự cần thiết ban hành Quyết định để giúp các địa phương triển khai thực hiện  công tác chuẩn TCPL trong thời gian tới được tốt hơn. Đồng thời,  Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc cũng góp ý vào nội dung về đối tượng điều chỉnh trong Quyết định, cần bổ sung, làm rõ hơn trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong tham gia chuẩn TCPL và tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu nên có tiêu chí chuẩn TCPL ở mức cao hơn.
 

Đại diện Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Vũ cũng đồng tình với sự cần thiết ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đồng chí Đặng Văn Vũ, việc thêm hoặc bớt một số tiêu chí từ Quyết định số 619/QĐ-TTg và Quyết định này cũng là điều đáng lưu ý. “Ví dụ như hiện nay vấn đề bạo hành gia đình, kết hôn cận huyết, đăng ký hộ tịch quá hạn… xảy ra rất nhiều, do đó việc bổ sung thêm vào các tiêu chí là rất cần thiết. Hay như việc tên gọi của dự thảo Quyết định này lược bỏ đi từ ngữ “xây dựng” và sửa đổi theo hướng tên gọi “Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL” là phù hợp…”, Phó Giám đốc Đặng Văn Vũ thông tin thêm.
N.D