Sẵn sàng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật...

26/11/2020
Sẵn sàng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật...
Sẵn sàng cho việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”.
Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục nhận diện đầy đủ, sâu sắc hơn nữa những giá trị, nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật; đánh giá thực tiễn vận dụng tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật ở Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp vận dụng những giá trị tư tưởng quý báu này trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới. Quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất rộng rãi của nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, nhiều chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực luật học, chính trị học, sử học với gần 50 chuyên đề, tham luận được gửi về cho Ban Tổ chức Hội thảo.
Theo thông tin mới nhất từ Ban Tổ chức Hội thảo, Hội thảo sẽ được tổ chức vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại thành phố Hà Nội. Cho tới nay, các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo cơ bản đã hoàn tất. Kết quả Hội thảo sẽ được gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, tổ chức hữu quan để làm tài liệu tham khảo có giá trị cho sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay./.
Viện Khoa học pháp lý
 
Tin liên quan:
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp
- Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và hoàn thiện chế định luật sư ở Việt Nam
- Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – một góc nhìn từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay
- Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại Đồng Tháp
- Xây dựng chính quyền địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực tiễn và những vấn đặt ra
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thượng tôn pháp luật quốc tế
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về công lý
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng
- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền của trẻ em – định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật