Thông qua dự án Pháp lệnh dân chủ cơ sở 18/12/2006

Hằng năm, Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN cấp xã sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND cấp xã. Nếu số phiếu tín nhiệm dưới 50% số người thuộc thành phần lấy phiếu thì đề nghị HĐND cùng cấp xem xét miễn nhiệm.

Thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 15/12/2006

Tại phiên họp thứ 45, ngày 14-12, Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận và thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 14/12/2006

Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, họp từ ngày 17-10 đến 29-11-2006, đã thông qua Nghị quyết số 72/2006/QH11 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã ký chứng thực Nghị quyết được QH thông qua. Toàn văn nghị quyết như sau:

Vào WTO, còn phải tiếp tục điều chỉnh luật 07/12/2006

Theo các cam kết gia nhập WTO thì Việt Nam cần tiếp tục điều chỉnh pháp luật kể cả những văn bản luật ở tầm Quốc hội. Ông Ngô Đức Mạnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện và Nghiên cứu khoa học - Văn phòng Quốc hội cho biết thông tin này tại Hội thảo Cam kết WTO và tác động tới hệ thống pháp luật Việt Nam được tổ chức ngày 5/12 tại Hà Nội.

Không ban hành Nghị định về giấy phép kinh doanh 07/12/2006

Mặc dù đã được soạn thảo rất công phu nhưng đến thời điểm cuối cùng, dự thảo Nghị định về giấy phép kinh doanh đã không được ban hành.

Danh mục các văn bản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11/2006 04/12/2006

Ngày 1/12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký Báo cáo 7069/BC-VPCP về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (khóa XI). Theo báo cáo này, riêng trong tháng 11/2006, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 7 văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã có hiệu lực pháp luật trước 1/7/2006; các Bộ, cơ quan đã rà soát và loại khỏi chương trình 1 văn bản.

Phân công các Bộ chuẩn bị tài liệu phiên họp 45 UBTVQH khóa XI 02/12/2006

Ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến đối với các Bộ: Công an, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp về việc phân công chuẩn bị phiên họp 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XI, diễn ra từ ngày 13 đến 15/12/2006.

Quốc hội ra Nghị quyết phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập WTO 01/12/2006

QH khóa XI, kỳ họp thứ 10 (từ 17-10 đến 29-11) đã ra nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, toàn văn như sau: