HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 585 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình 585 đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VÀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT TẠI TỈNH BẮC GIANG

Ngày 17/12/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức Hội nghị đối thoại đánh giá 10 năm triển khai Chương trình 585, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020 và lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chuyên đề " pháp luật về quản trị doanh nghiệp và pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh"

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-585 ngày 20/8/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) về việc ban hành kế hoạch khảo sát đánh giá 10 năm triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020, Ngày 20/12/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay và định hướng xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020” tại tỉnh Khánh Hòa

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 TẠI TP. HẢI PHÒNG, TP. CẦN THƠ VÀ TỈNH THỪA -THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-585 ngày 20/8/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) về việc ban hành kế hoạch khảo sát đánh giá 10 năm triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020, Trong 3 ngày 11-25 và 29/12/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức “hội nghị đối thoại đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay và định hướng xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020” tại TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ và tỉnh Thừa - Thiên Huế đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam.