HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp

Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) năm 2016, ngày 24/6, tại Hải Phòng, Cục An toàn lao động phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự và Kinh tế - Bộ Tư pháp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về các chính sách chế độ mới theo Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Tọa đàm : giải pháp tăng cường chính sách đầu tư,phát triển và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 1014 với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủ ro pháp lý tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Nhằm trao đổi , chia sẻ và tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn để tiếp tục phát triển và phát triển bền vững. Thự hiện nhiệm vụ được giao, sáng ngày 01/8/2014 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, số 461 Nguyễn Khang, cầu Giấy, Hà Nội, Ban quản lý chương trình pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 – Chương trình 585, Bộ Tư Pháp phối hợp với công ty TNHH đào tạo, tư vấn thương mại Vân Nguyên đã tổ chức thành công buổi hội thảo, tọa đàm với nội dung:”giải pháp tăng cường chính sách đầu tư,phát triển và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp". Chương trình được dưới sự hỗ trợ ngân sách của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 – Bộ tư pháp.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Đối thoại về những điểm mới của pháp luật doanh nghiệp

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 – Bộ Tư pháp, ngày 30/8/2016, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị đối thoại về những điểm mới của pháp luật doanh nghiệp

Tọa đàm về tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sáng ngày 25/9 tại Hà Nội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực phối hợp cùng với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm về “Tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hội viên của các tổ chức đại diện doanh nghiệp”, thông qua chương trình 585 là một chương trình hỗ trợ pháp lý liên nghành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.